Anevrizmalar
Beyin Anevrizmaları
Mayıs 14, 2018
Düşük dereceli astrositoma
Mayıs 14, 2018

Beyin Tümörleri

Beyindeki  hücreler  kontrolsuz büyüyerek  doku kitlesi oluşturduğunda  tümör olarak adlandırılır. Toplumda sıklıgı 100.000 de 10-15  kişi olduğu tahmin edilmetedir.  Türkiye’ de her yıl 6000 yeni tümör hastası olduğu tahmin edilmektedir.  Beyin tümörleri  kötü huylu  olduğunda kanser olarak adlandırılır ve bu tümörler için  sadece cerrahi  çoğu zaman yeterli olmadığından ek  tedaviler ( Radyoterapi, Kemoterapi..) uygulanır.  İyi huylu (Benign ) tümörler için  çoğu zaman  cerrahi tedavi  bazende sadece  takip seçenekler vardır.
Vucudun başka bir organ- sisteminden köken alan Metastatik beyin tümörleri; Akciğer,meme, mide barsak sistemi, böbrek, deri gibi organ ve sistem  tümörlerinin beyine yayılması  ile olur.
Tümör hücreleri beyin dokusundan köken alıyorsa primer beyin tümörü denir. Bu tümörler iyi yada kötü huylu olabilir. En sık görülen primer  iyi huylu beyin tümörü olan  menenjiom, beyin zarlarından çıkar  ve yavaş büyür. En sık görülen kötü huylu primer beyin tümörü olan glioblastoma multiforme, beyin dokusundan köken alır.  Diğer sık görülen   primer beyin tümörleri:
•Astrositoma
•Anaplastik  Astrositoma
•Ependimoma
•Oligodendroglioma
•Medullablastoma
•Hipofiz adenomları
•Koroid pleksus papillomu
•Kranyofaringioma
•Lenfoma
BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ
Tümörün yerleştiği yer, hacim ve büyüme hızıyla değişkenlik gösteren belirtilerle hastalar hekime başvurur. Beyin tümörüne spesifik  belirtiler azdır. Nadiren başka bir nedenle tetkik edilen hastalarda hiçbir belirti olmadan tümör saptanabilir. Beyin tümörüne özgü olmayan sık görülen  belirtiler,
•Baş ağrısı, Baş dönmesi
•Nöbet
•Dengesizlik
•Duyu kaybı
•Konuşma bozukluğu
•Konsantrasyon zorluğu, unutkanlık
BEYİN TÜMÖRÜ TANI YÖNTEMLERİ
Hasta yakınması,Nörolojik muayene,Görüntüleme teknikleri ile ön tanı  belirlenir. En sık MR kullanılır . tümörlerdeki tanı oranı % 90 ın üzerindedir.  Tümör dokusundan örnek alınıp patolog tarafından değerlendirilmeden kesin tanı konulamaz.
TEDAVİ
Nöroradyolojik tetkikler sonrası; hasta yaşı, yakınmaları, muayene bulguları ile tedavi planlanır. Kafatası içinde kemik yapı ile sınırlanmış belirlii bir hacimde büyüyen tümörler, beyin dokusuna bası oluşturduğundan nadir durumlar dışında  beyin tümörleri ameliyat ile çıkarılırlar. Kesin tanı koymak, beyin dokusuna basıyı ortadan kaldırmak ve  tümörü beyinden uzaklaştırmak ameliyatın amaçlarııdr.
Beyin cerrahisi  pratiğinde  genelde örnek alınırken  bütün tümör dokusu çıkarılır. Bazı ön tanılarda az miktarda doku almak , Derin yerleşimli riskli tümörlerde, genel durumu uygun olmayan hastalarda iğne biopsisi seçenek olabilir. İyi huylu tümörlerde çoğu zaman sadece cerrahi yeterli olsada, kötü huylu tümörlerde radyoterapi ve bazen kemoterapi tedaviye eklenmektedir.
CERRAHİ OPERASYON
Günümüzde ameliyathanelerde operasyon mikroskobu, Endoskop, Nöronavigasyon, Nöromonitor, Ultrasoud, CUSA ve seçilmiş olgularda intraopertif MR kullanılmktadır.  İleri teknoloji ameliyatın etkinliğini arttırarak komplikasyonları azaltmaktadır. Son 20 yılda özelikle Endoskop giderek daha fazla kullanılmaktadır. Endoskopik beyin cerrahisi uygulamaları nöroendoskopik   ( ventrikül  cerrahisi, tümör biyopsisi, hidrosefali), Transnasal hipofiz ve kafa tabanı cerrahisi ve  spinal  cerrahi olgularında kullanılabilir .Ameliyat tamamen endoskopik yapılabildiği gibi endoskop yardımıyla  minimal invaziv ameliyatlarda mümkündür.
TAKİP
Kanser olmayan iyi huylu lezyonlar için  genellikle ek tedavi gerekmesede, kanser olan kötü huylu tümörler için ışın tedavisi (radyoterapi) , ilaç tedavisi (kemoterapi) hastanın tedavisine eklendiktekten sonra hastalar  düzenli aralıklarala muyene ve tetkiklerle takip edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir