Menengiomlar: yetişkin beyin tümörlerinin % 36 sını,  ABD de   24.000 yeni beyin tümörü saptanmış bunlar içinde  insidansı.7.61/100.000, 2015 yılında  mr öncesi dönemde yapılan otopsilerde   prevalansı 1-2.7% arasında değişmektedir. Menengiomlar insidansı yaş ile artar. Kadınlarda 2 kat fazladır. Menengiomlaron büyük bir kısmı  grade 1  iyi huylu olsada %5-10 grade 2 atipik, %1-3  ü  ise grade 3 malign dir. Grade 1 olan menengiomların  sadece kafa tabanında yerleşenlerin tedavi  süreçleri zor olsada grade 2 ve 3 teadvileri daha zordur yineleme eğilimleri güçlüdür. Malign memengiomalar ortalama 2 yılda yinelerler.

 

Gliomalar : yetişkin beyin  tm % 24  nü oluşturur. 2015 de abd 20000 yeni.  6.6/100.000.Grade 1 ile 4 arasında   benign malign spektrumda yer alırlar .grade1 10 yıllık sakalım %90, grade 4 gbm de   5 yıllık sağkalım sadece % 5 tir. Gliomların yarısını gbm oluşturur

 

Pit tumor: 3. En sık tümörlerin % 15 ni oluşturu. 2015de  11.000 yeni hasta. 3.47/100000

 

Beyin Tümörleri  Başlıca Nedenleri

 

1)Çevresel faktörler

Radyasyon, beyin tümörü gelişiminde etkili olduğu gösterilmiştir.  Radyasyona maruz kaldıktan sonra tümör gelişimine kadar geçen   süre 9-18 yıl arasında değişmektedir. Çocukluk çağındaki radyasyonda risk daha yüksek bulunmuştur.

Non-iyonize radyasyon, son 30 yıl  cep telefonlarının kullanımının artması sonrası   radyofrekans elektromagnetik  alan ile beyin tümörleri  gelişimi arasında birçok   çalışma yapılmıştır.  Bazı çalışmalarda neden olabileceği öne sürülmüştür. Geniş  bir hasta grubunda yapılan, 2010 yılında yayınlanan İNTERPHONE çalışmasında, 2708 gliom  ve 2409 meningioma  hastası değerlendirilmiştir.     Cep telefonu   kullanılan tarafta   temporal  lob  tümöründe artış olabileceği düşünülsede beyin tümörü  gelişiminde   belirgin bir ilişki  gösterilememiştir. Cep telefonunu günlük uzun süre kullanan hastaların olduğu, daha geniş ve daha uzun süreli çalışmalar ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyaç nedeniyle sürekli yeni çalışmalar dizayn edilmektedir. En son 250.000 cep telefon  kullanıcıyı kapsayan,  5 avrupa ülkesinde  25 yıl sürecek çalışma devam etmektedir.  Bu çalışmada Beyin tümörü  gelişimi ile beraber başağrısı ve uyku kalitesi gibi parametrelerde değerlendirilmektedir. Schuz J, Elliott P, Auvinen A, et al. An international prospective cohort study of mobile phone users and health (Cosmos): design considerations and enrolment. Cancer Epidemiol 2011;35(1):37–43.

 

2)Ailesel sendromlar, Beyin tümörleri sporadik olsada nadiren ailesel tümör sendromları  ile beraber olabilir.   Bunların başlıcaları , Nörofibromatozis tip 1  ve 2, Tuberoskleroz, Von  Hippel-Lindau gibi  hastalıklardır. Bu hastalığa sahip çocuklarda ilerleyen yıllarda, hastalığa sahip olmayan kişilerle karşılaştırıldığında daha fazla beyin tümörü  gelişmektedir.

3)Diğer: Bazı çalışmalarda petrokimya gibi kimi sektör çalışanlarında, tütün kullananlarda, madde bağımlılığında beyin tümörlerinin daha sık görüldüğü,  ek olarak  alerji ve immun sistem hastalıklarıyla gliomalar arasında ilişikili olabileceği  gösterilmiştir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.