Endoskopik Beyin Cerrahisi

080911 noronavigasyon
Beyin Cerrahisinde Nöronavigasyon Kullanımı
Mayıs 15, 2018
Mikrovaskuler dekompresyon 530x369
Trigeminal Cerrahi Ameliyatı(Mikrovasküler Dekompresyon)
Mayıs 15, 2018

Endoskopik Beyin Cerrahisi

Ameliyathane

Ameliyathane

Tıpta pek çok alanda kullanılan endoskopik ameliyatlar  daha kısa ameliyat süresi ile beraber hastaya ameliyat sırasında  daha az  zarar vermektedir. Bunun sonucunda  daha az komplikasyonla hastane kalış süresi  azalmakta iyileşme süresi  kısalarak hastalar sosyal yaşamlarına erken dönmektedir. Özelikle teknolojik gelişimin geldiği aşamada 2-4 mm lik bir boru içine optik sistemin yerleştirilmesi  ve endoskopa uygun aletlerin geliştirilmesi  beyin cerrahisinin önünü açmıştır. Çağdaş beyin cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı dönem göz önüne alındığında son 20 yılda  endoskopik beyin cerrahisi  ameliyatları beyin cerrahisine yeni bir soluk getirmiştir.  Beyin ve spinal alanda kullanımı giderek artmaktadır. Endoskopik bel fıtığı cerrahisinde  hastane kalış süresini kısaltmaktadır.  Endoskopik beyin cerrahisi  yeni bir yaklaşım olduğundan evrimi hala  devam etmektedir. Yaklaşımın sınırları etkinliği  her hasta için ayrı ayrı  değerlendirilmelidir.
Beyin cerrahisinde  çok geniş bir kullanım alanı olsa da,  beyinde  endoskopun kullanımını 3 ana grupta  değerledirmekteyiz.
Hidrosefali Ameliyatları
Hipofiz Cerrahisi
Endoskopik kafa tabanı cerrahisi
       Endoskopik Hipofiz Ameliyatı: Günümüzde  yaygınlaşan endoskopik hipofiz cerrahisi tekniği  ayrıntılı olarak 1997 de tanımlanmıştır. Son 20 yılda  dünyanın pek çok merkezinde  mikroskopik yönteme  iyi bir alternatif olarak  daha fazla kullanılmaktadır. Hipofiz cerrahisinde endoskop doğal burun boşluğundan ilerletilerek, burun içindeki dokuya  en az zararı vermektedir. Minimal invaziv bu yöntemin esas etkinliği, endoskopun yakın  ve geniş görüntü sağlaması nedeniyle ameliyat etkinliğini arttırması ve  ek olarak endoskopun sağladığı bu görüş damar ve sinir yapılarını koruyarak daha az komplikasyonla ameliyat yapmaktır. Bunlardan dolayı endoskopik hipofiz cerrahisi  hipofiz çevresi ve buruna  az zarar veren,  etkili hipofiz cerrahisine olanak sağlayan ve  düşük komplikasyondan dolayı  hızla iyileşme sağlayan bir cerrahidir.   Hipofiz bölgesinde yer alan dev adenomlar ve bulunduğu yeri genişleterek büyük hacme ulaşan tümörlerde endoskop mikroskop ile karşılaştırıldığında,   belirgin görüş avantajı sağlamaktadır.  Özelikle hormon salgılyan adenomlarda tümörün tamamen temizlenmesinde endoskop daha etkilidir. Mikroskopik yöntemde ulaşılamayan alanlara ulaşmak endoskopla mümkündür. Kenarlarda ve kör noktalarda kalan lezyonları çıkartmada açılı endoskoplarda kullanılmaktadır .
          Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi:  Endoskopun beyin cerrahisinde kullanımının artması,  Endoskopik hipofiz cerrahisindeki  tecrübe  birikimi ve endoskopi  teknolojisindeki gelişim   endoskopik kafa tabanı cerrahisinin önünü açmıştır. Kafa tabanı denilen alan beyin dokusunun kafatasına oturduğu alt yüzeyini tanımlamaktadır. Bu alandaki lezyonlar  ulaşılması zor, uzun ameliyat süreleri ve ciddi komplikasyonlarla beraberdir. Özelikle ön kafa tabanı lezyonları için endoskop kullanımı  ameliyat süresini kısaltarak, komplikasyonlaı azaltmış  ve cerrahinin etkinliğini arttırmıştır. Ön tarafta yerleşen menenjiom , klivus tümörleri ve koku sinirinden çıkan tümörler için endoskopik yol   tercih edilmektedir.  Beyin dokusunu zarar vermeksizin direk tümöre ulaşım sağlayan  endoskopik yol  komplikasyonları azaltarak cerrahinin etkinliğini arttırmaktadır. Ameliyat sırasında küçük kesiler kullanılması ve beyin dokusunun geniş olarak açılımının gerekmemesi  cerrahın tümöre daha  kolay ulaşımını sağlar.  Hipofiz cerrahisi ile karşılaştırıldığında daha fazla cerrahi deneyim, daha özel  gelişmiş cerrahi aletlere ve nöronavigasyon gibi tekniklerede ihtiyaç vardır.  Yeni ve  gelişmekte olan  endoskopik kafa tabanı cerrahisi  kararı  mutlaka hasta bazında değerlendirmeyi gerektirir. Endoskopik kafa tabanı cerrahisinde, Hasta konforu daha yüksek ve hastanede kalış süresi daha kısadır.
           Endoskopik  Hidrosefali ameliyatları: Beyinde anormal sıvı birikiminin yol açtığı hastalık hidrosefali olarak adlandırılır. Tedavisi sırasında bu sıvının beyinden uzaklaştırılması- basıncının düşürülmesi gerekmektedir. Hidrosefali  tedavisi için  1960 lı yıllardan bu yana yaygın olarak shunt  sistemleri kullanılmaktadır.  Kullanılan shunt sistemi yabancı bir drenaj sistemi olduğundan (çoğunlukla silikon) enfeksiyon, mekanik tıkanma gibi sorunlardan dolayı tekrar operasyonlar sıktır. 1990 lı yıllarda  özelikle beyinde  sıvı dolaşım yolu üzerinde  tıkanıklık olan durumlarda  Endoskopun kullanımı  başlamıştır.  Yaklaşık 8-12 mm lik bir pencereden   kemik açılarak   tıkanıklık olan yere alternatif yol açmak yada tıkanıklığı gidermek, bu yaklaşımın amacıdır.  Nadiren beyin içinde yer alan kistlerde ( araknoid , kolloid kistler) endoskopik olarak çıkarılbilir. Kısa olan  Ameliyat süresi 15-20 dakikayı bulmaktadır.  Shunt ameliyatının tersine tekrarlayıcı operasyonlar  ihtiyac   ve enfeksiyon riski çok azdır. Burada özelikle kritik olan durum  Hastanın endoskoptan fayda görecek grubun içinde olmasıdır.  Altı aydan küçük bebekler  ve  tıkayıcı   bir neden olmayan hidrosefali olguları için uygun değildir. Uygun olgularda shunt maliyetinin olmayışı, tek ameliyatın yeterli olması ve düşük enfeksiyon Endoskopik  üçüncü ventrikülostominin  önemli avantajlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir