Ağustos 18, 2019

Beyin Anevrizması Belirtileri

Beyin Anevrizması Nedir? Beyin damarlarının orta tabakadaki sorundan ötürü damar duvarında  ortaya çıkan  balonlaşmaya anevrizma denir. Farklı tipleri mevcuttur bazen  damar duvarı boyunca geniş bir alanı içeren  fusiform olabildiği gibi bazende sakkuler (kese) şeklinde görülür. Otopsi ve radyoloji çalışmalarında sıklığı  %1-5 arasında  bulunmuştur. Belirti ve Bulguları: Ani şekilde ortaya çıkan şiddetli bir baş ağrısı, yırtılmış bir anevrizmanın en öne çıkan belirtisidir. Baş ağrısı muhtemelen bu zamana kadar yaşanmış en şiddetli ağrıdır. Bazen dev anevrizmalar (2.5cm üzeri) bir tümör gibi bası […]
Haziran 15, 2019

Beyin Anevrizması Ameliyatı

Beyin Anevrizma Cerrahisi Hastaların bir kısmı kanama ile başvurduğu gibi, bazı durumlarda kanama olmaksızın hekime başvurabilir.  Kanayan anevrizmalar her zaman hemen ameliyata uygun olmazlar. Cerrahi girişime uygun  anevrizması olan hastalar, iyi nörolojik durumda  ise erken ameliyat sonuçları beklemekten iyi olabilir.  Kanama sonrası yeniden kanama,  felç riski, beyinde su toplanması gibi sorunlar tedavi sürecini  çok parametreli komplex haline getirebilir. Genede her hastayı , hasta bazında  değerlendirerek karar verilmesi uygundur. Ek olarak anevrizma cerrahisi yapılacak merkezin deneyimi, altyapısı, tecrübesi  önemli parametrelerden dir. […]
Haziran 15, 2019

Anevrizma Nedir,Belirtileri Ve Tedavisi

Anevrizma Nedir, Beyin Anevrizması Nasıl Tedavi ve Ameliyat Edilir Anevrizma saptandıktan sonra 3 seçeneğimiz mevcuttur Cerrahi tedavi Endovasküler tedavi Takip   Bu tedavi seçeneklerinden hangisinin uygun olduğuna hasta bazında karar verilmektedir. Anevrizma hastalarının pek çoğu ön sirkülasyon yerleşimlidir. Bunların büyük bir kısmında cerrahi girişim  uygunken, özelikle posterior sirkülasyondaki çoğu anevrizma için endovasküler girişim uygundur.  Çok yaşlı hastalar  ve 2 mm altı anevrizmalar için ise sıkı aralıklarla takip uygun olabilir.
Haziran 13, 2019

Anevrizma Nedir, Beyin Anevrizması Nasıl Tedavi ve Ameliyat Edilir?

Anevrizma Ameliyatı Hakkında  Bir kaç özel durumda tedavi etmeksizin takip edilsede  Anevrizma saptandıktan sonra  pek çok hasta için tedavi şarttır. Tedavinin nasıl olacağı  mutlak kesinlikle söylemek zor olsada , Anevrizmanın  yeri, şekli, büyüklüğü, konfigürasyonu, hastanın yaşı  gibi parametrelerle karar verilir.  Ek olarak anevrizmanın kanamış olup olmamasıda önemlidir. Anevrizma görülen hastalara endovasküler  koil ve stent ile  ameliyat uygulanabilmektedir. Bu ameliyat bir bakıma kapalı ameliyat olarak adlandırılmaktadır. Mikrocerrahi yada Endovasküler  yöntemlerden hangisinin uygun olduğuna hasta ile tedavi seçneklerini tartıştıktan sonra  karar verilmesi […]
Haziran 13, 2019

Beyin Anevrizması Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Anevrizma Nedir, Belirtileri ve Tedavisi  Otopsi ve radyolojik çalışmalarda %1-5  sıklıkta saptanmıştır. Beyinde yer alan atar damarların orta tabakasındaki defekt ve zayıflık, damar duvarındaki basınç stresi ile beraber duvarda bir balonlaşmaya yol açar.  En korkulan  bulgu, bu alandan kanama ile beraber hastanın  ciddi bir ölüm ve sakatlıkla karşı karşıya kalmasıdır. Beyin Anevrizması Kendisini Nasıl Belli Eder?  Anevrizmalar insidental olarak bulunabileceği gibi bazen bası bulgularıyla tanınabilir. Kanama ortaya çıktığında hastaların yaklaşık  %18 lik bölümü  tıbbi yardım alamadan ani ölüm ile […]
Mayıs 18, 2018
3 1

Serebral Anevrizmalar

Beyin Anevrizması Beyin damar anevrizmaları, Beyinde yer alan damarlar üzerindeki balonlaşmadır. Birçok etken in yol açtığı farklı özelikte anevrizmalar mevcuttur. Üç katlı Damarın duvarından, ortadaki Tunica media tabakasındaki adele zayıflığı veya defekti anevrizma oluşum sürecini tetikleyen önemli faktörlerdendir. Sakkuler anevrizmalar özelikle damarların dallanma bölümlerinde sıktır. Anevrizma sıklığı radyolojik çalışma ve kadavra çalışmalarındaki oran; 1-5 % dir. Anevrizmal beyin kanamalarının önemli bir kısmını oluşturduğu spontan subaraknoid beyin kanamalarının oranı 100.000 de 15 dir. Bu kanamaların % 70 den fazlasında hastalar tetkik […]
Mayıs 16, 2018
avm

Arteryovenöz Malformasyon (AVM)

 Beyin arteriyovenöz malformasyonu (AVM), beyindeki arterler ve venler  arasındaki doğal kapiller yapının bulunmadığı  vasküler patolojidir. Arteriyovenöz bir malformasyon vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilir. Beyin AVM’leri nadirdir ve popülasyonun yüzde 1’inden daha azını etkiler.  Çoğu  hastada doğumda mevcut olsada ,  bazen hayatın ilerleyen dönemlerinde oluşabilirler. Bunlar nadiren aileler arasında genetik olarak geçmektedir. Beyin AVM’si olan bazı kişilerde baş ağrısı veya nöbet gibi belirti ve semptomlar görülür. AVM’ler genellikle başka bir sağlık sorunu için beyin taramasından sonra veya kan damarlarının yırtılmasından ve […]