Blog Yazıları

Eylül 18, 2019

Araknoid kist Ameliyatı

Eylül 5, 2019

Kavernom

Kavernom   (Kavernöz malformasyonlar) içi kan dolu, kistik, lobüle, sinusoidal  vasküler    lezyonlardır.  Toplumdaki sıklığı % 1 in altındadır. Çoğu zaman  insidental olarak bulunsada, kanama, başağrısı  ve nöbet ile   bulgu verebilirler.   Yıllık kanama riski yaklaşık  %0.5  bildirilmiştir. Ailesel olanları  çoklu olma eğilimindedir.    Anjiografik olarak bulgu vermezler. Bazen diğer  malformasyonlara eşlik ederler. Lezyonlar çoğunlukla  supratentorial alanda yerleşir. Kavernoma kanaması  sızdırma şeklinde  sınırlı bir kanama olarak görülür. Bu kanamalar zaman içinde nöbet tablosunun ortaya çıkmasına yol açabilir. Tanı için MR tetkikinde özel […]
Ağustos 8, 2019
meneng 1

MENENJİOMA

Menenjiom Nedir: Menenjiomalar beyin zarlarından köken alan kanser olmayan iyi huylu tümörlerdir. Bütün beyin tümörlerinin % 20’ sini oluştururlar. Yaşla beraber sıklığı artar. Kadınlarda daha sık görülür. Beyini saran zarların araknoid bölümünden köken alır ve beyin dokusunda basıya neden olurlar. Hasta şikayetleri bulunduğu yere göre değişkenlik gösterir. Beyinde sessiz bir alanda ise büyük hacimlere ulaşana kadar belirti vermeyebilir. Risk Faktörleri: Bir çok çalışmada kesin etken saptanamasada, beyine radyasyon uygulanmasından sonra geç dönemde ve genetik yatkınlık menenjiom oluşumunu kolaylaştırır. Tanı:Bilgisayarlı tomografi […]
Mayıs 16, 2019

PROF. DR. KENAN KOÇ – BEYİN TÜMÖRLERİ – 1

Mayıs 16, 2019

Beyin Anevrizma ameliyatı , Anterior kommunikan arter

Mayıs 16, 2019

Endoskopik Hipofiz Adenomu Ameliyatı

Mayıs 16, 2019

PROF. DR. KENAN KOÇ – BEYİN TÜMÖRLERİ – 1

Mayıs 15, 2019
Trigeminal Nevralji

Trigeminal Nevralji Nedir , Nasıl Tedavi Edilir

İlk olarak 1773 yılında John Fothergill tarafından tespit edilmiş ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.Kronik ağrı bozukluğu Trigeminal sinirini tetikleyerek ortaya çıkmaktadır.Atipik ve Tipik olmaz üzere iki tip Trigeminal Nevralji mevcuttur.Trigeminal Nevralji hastanın yaşam kalitesini düşürdüğü ve hastaları yüksek intihar eğilimi nedeniyle intihar hastalığı olarak da bilinen bir nevropatik bir hastalıktır. Trigeminal Nevralji teşhis ve tanı nasıl konur Hastalığın teşhisinin konulabilmesi için dört koşuldan üçünün uyması gerekmektedir. 1.Yüksek şiddetli bir ağrının oluşması gerekmektedir.2.Bıçak saplaması şeklinde keskin ağrılar olmalıdır.3.En fazla iki dk […]
Mayıs 15, 2018
181.2 Anevrizma sosudov golovnogo mozga

Beyin Baloncuk Ameliyatı

Beyin Anevrizması Nedir? Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir balonlaşma olup sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülür. Bu balonlaşan yapı normal damara göre daha dayanaksızdır ve bazı koşullar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açarak yaşamı tehlikeye sokabilir. Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olabileceği gibi yüksek tansiyon, damar sertliği (ateroskleroz), enfeksiyonlar (damarın iltihaplanması) veya kafa travması sonrası da gelişebilir. Anevrizmalar çoğunlukla beynin tabanında yerleşir ve buradaki beyin-omurilik sıvısı içinde kanamaya neden olurlar. Anevrizmaların yıllık kanama riski yaklaşık […]
Mayıs 15, 2018
Resim3 1200x480

Chiari hastalığı nedir,belirtileri nelerdir.

Chiari hastalığı nedir, belirtileri nelerdir.   Chiari malformasyonu  normal beyincik dokusunun boyun omurga kanalına sarkması sonucu ortaya çıkar.  Kafatası arka kısım hacminin doğumsal olarak çok küçük olması,  beyincik dokusunun aşağı doğru  itilmesi  ile sonuçlanabilir. Chiari malformasyonu  3 gruba  ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma beyinciğin spinal kanala ne kadar  indiği ve bunun sonucunda  anatomik olarak hangi yapıların spinal  kanal seviyesinde olduğuna göre yapılmaktadır.   Tip I Chiari malformasyonu çoğu zaman çocukluk veya erişkin dönemde fazla belirti vermeden sonraki dönemlerde tanınır.  Tip II ve […]
Mayıs 14, 2018
figure4

Beyin Anevrizması – Beyinde Anevrizma Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Anevrizması Nedir Atardamardaki duvarın zayıflaması ile ortaya çıkan balonlaşmaya tıbbi olarak kullanılan bir kelimedir.Beyin anevrizması yetişkin insanların yüzde 3’lük bir kısmını etkilemekte olan ve yaşlılığın artması ile birlikte ortaya çıkabilecek bir hastalıktır.Beyin anevrizması çok önemli bir sağlık problemidir.Beyin anevrizma duvarı normal bir damar duvarına göre oldukça zayıf yapıdadır.Anevrizma duvarı zaman ilerledikçe incelen ve zayıf olduğu noktada patlamakta ve beyin kanamasına neden olmaktadır.Beyin Anevrizması ‘na bağlı beyin kanamalarında ölüm risk’i oldukça yüksektir.Bu hastalıktan dolayı beyin kanaması geçiren hastaların yarısı kanamadan hayatlarını […]
Mayıs 14, 2018

Beyin Tümörleri

Beyindeki  hücreler  kontrolsuz büyüyerek  doku kitlesi oluşturduğunda  tümör olarak adlandırılır. Toplumda sıklıgı 100.000 de 10-15  kişi olduğu tahmin edilmetedir.  Türkiye’ de her yıl 6000 yeni tümör hastası olduğu tahmin edilmektedir.  Beyin tümörleri  kötü huylu  olduğunda kanser olarak adlandırılır ve bu tümörler için  sadece cerrahi  çoğu zaman yeterli olmadığından ek  tedaviler ( Radyoterapi, Kemoterapi..) uygulanır.  İyi huylu (Benign ) tümörler için  çoğu zaman  cerrahi tedavi  bazende sadece  takip seçenekler vardır. Vucudun başka bir organ- sisteminden köken alan Metastatik beyin tümörleri; Akciğer,meme, […]
Mayıs 14, 2018
bel ağrısı

Bel Ağrısı

Bel ağrısı bel bölgesinde sertlik ve şiddetli ağrı ile başlar bazen kalça veya bacağa kadar yayılım gösterir. Basit egzersizler ve düzgün postur bu tarz ağrıların önlenmesinde yardımcı olabilir. Ama bazı durumlar ilaç tedavisi, fizik tedavi veya cerrahi işlem gerektirebilir. Omurlar  yuvarlak kenarlı tuğla tarzında vertebra olarak isimlendirilen parçalardan oluşmaktadır. Bir birbirinin üzerine oturarak güçlü ve insanı dik posturda tutan omurgayı oluştururlar. Her vertebra arasında yarı sıvı  disk dokusu vardır. Bu diskler hareket esnasında omurgaya yüklenen gücün bir kısmını yumuşatarak yutmaktadır. […]