Eylül 5, 2019

Kavernom

Kavernom   (Kavernöz malformasyonlar) içi kan dolu, kistik, lobüle, sinusoidal  vasküler    lezyonlardır.  Toplumdaki sıklığı % 1 in altındadır. Çoğu zaman  insidental olarak bulunsada, kanama, başağrısı  ve nöbet ile   bulgu verebilirler.   Yıllık kanama riski yaklaşık  %0.5  bildirilmiştir. Ailesel olanları  çoklu olma eğilimindedir.    Anjiografik olarak bulgu vermezler. Bazen diğer  malformasyonlara eşlik ederler. Lezyonlar çoğunlukla  supratentorial alanda yerleşir. Kavernoma kanaması  sızdırma şeklinde  sınırlı bir kanama olarak görülür. Bu kanamalar zaman içinde nöbet tablosunun ortaya çıkmasına yol açabilir. Tanı için MR tetkikinde özel […]