bel fitigi sirt omur agri 530x369
Lomber Disk Hastalığı
Mayıs 14, 2018
spinal tm instr 2
Omurilik ve Omurga Tümörleri
Mayıs 14, 2018

Minimal İnvaziv Beyin Cerrahisi

endosko kafa tab

endosko kafa tab

Beyin dokunsa daha az zarar veren, hastanede kalış süresini kısaltan daha  küçük  ameliyat kesilerinin yapıldığı komplikasyonların daha az olduğu ameliyatlardır. Son 20 yılda  cerrahi teknikler, ameliyathane  ve optik sistemlerin  gelişimi ile beraber bu yaklaşımlar yaygınlaşmaktadır. Mikroskoplarda büyütme oranı ve ışık kaliteleri ile beraber, Optik sistemlerin gelişimi ile endoskop çaplar küçülerek beraberinde görüntü kaliteleri artmıştır.Beyin cerrahisinde  başlıca minimal  invaziv yaklaşımlar
•Endoskopik hipofiz  ve Endoskopik kafa tabanı cerrahisi
•Endoskopik Ventrikül   ve hidrosefali  cerrahisi
•Key hole yaklaşımlar
• Endoskopik kafa tabanı cerrahisi
Genel nöroşirurji eğitiminde   eski yıllarda  olmayan endoskopun transnasal  kullanımı , kulak burun boğaz bölümünün endoskopik  sinüs ameliyatlarındaki birikiminin beyin cerrahisine aktarımı ile 1995 ler endoskopik hipofiz ameliyatları başlamıştır. İlk  adaptasyon olguları sonrası ABD pitsburgh’dan Dr jho  ilk klinik seriyi yayınlamıştır.   İtalya(Napoli-De Divitis ve Bologna –Frank) ve pek çok ülkede birçok merkez bu yaklaşımı kullanmaya başlamıştır. Pediatrik olgularda 2.5mm, erişkinlerde ise  4 mm rijid endoskoplar tercih edilmektedir.. Burun içinden endoskop ile hipofiz ameliyat tekniği tanımlanıp yaygınlaştıkça, özelikle ön kafa tabanındaki lezyonlar için  endoskopik kafa tabanı cerrahisi daha fazla tercih edilmektedir.  Başlangıçta özelikle onarım sorunu nedeniyle  beyin omurilik fistülleri bu ameliyatı sınırlasada gelişen cerrahi tekniklerle bunun üstesinden gelinerek günümüzde, Özelikle  orta hatta yerleşen (Tuberkulum sella menenjiomu, klivus tümörleri…)olgularda  yüksek etkinlik ve düşük komplikasyon ile kullanılmaktadır.

Avantajları

•Daha iyi, yakın ve geniş  görüş
•Etkili cerrahi
•Doğal anatomiye daha az zarar
•Yüksek hasta konforu

Dezavantaj

•Öğrenme  süreci

Endoskopik Hipofiz ve kafa tabanı cerrahisinde güncel  durum

 

Hipofiz adenomlarında Yayınlanan klinik serilerde  total çıkarım oranları ve  hormon salgılayan adenomlarda remisyon oranı daha yüksektir.Mikroskobik hipofiz cerrahisinde  bir tunel içinde manevra olanağı  daha azken, Endoskopik yaklaşımda   yakın ve geniş görüş alanı   etkili cerrahiye  olanak sağlar.Ek olarak nasal komplikasyon oranları (nasal septum ve  sinüs) düşüktür.klinik  Sonuçlar yayınlandıkça  daha fazla  beyin cerrahı endoskop kullanmaya yönelmektedir.
Endoskopik hipofiz cerrahisi sonrası   bu alanda çalışma deneyiminin artması  yakın yerlerdeki  patolojiler (tuberkulum sella, planum sfenoidale, klivus…) için endoskop  serileri  2004 ten sonra yayınlanmaya başlanmıştır. Erken serilerde beyin omurilik  fistül oranları yüksek olsada   cerrahi tekniklerele bu oranlar düşmüştür. Seçilmiş patolojilerde,  Tuberkulum sella menenjiomu ve klivus gibi tümörlerde endoskopik cerrahi  etkilidir ve düşük komplikasyon ile uygulanabilir.
Endoskopik  beyin cerrahisinin  öğrenme eğrisi gerektirmektedir.(8referans) Hipofiz cerrahisi için yıllık 50 olgu toplamda 200 olgu ile deneyim kazanıldığı kabul edilmektedir. Mikroskopik cerrahiden endoskopik transnasal cerrahiye geçişte yeni baştan bir   öğrenme dönemi gerektirmesi  deneyimli  mikroskopik cerrahların endoskopik cerrahiye geçişinde  zorluk yaratmaktadır.
Beyin cerrahisi  eğitim süreciminde içinde olduğu 22 yılı aşkın sürede ağırlıklı olarak  endoskopik  beyin cerrahisi, i Beyin tümörleri ,beyin damar hastalıkları ve seçilmiş nöroşirurji olgularında çalıştım.
 Endoskopik beyin cerrahisinde  Kişisel deneyimim 800 ü aşkın endoskopik hipofiz cerrahisi, 80 i aşkın   endoskopik kafa tabanı cerrahisi(tuberkulum sella menenjiomu, klivus tümörleri, optik dekompresyon..)160 ı aşkın  ventriküler girişim( third ventrikülostomi, kolloid kist)  hastasıdır.

Minimal İnvaziv  (Key-Hole)  cerrahi

Cilt açılarak, kemik kesilerek gerçekleştirilen  beyin cerrahisi operasyonlarında son yıllarda, küçük kemik açılımları ile  beyin cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Yüksek teknolojik ameliyat mikroskobu  ve  endoskop ile yüksek hızlı mikro kemik kesicilerin geliştirilmesi, ameliyatın giriş aşamasını kolaylaştırmıştır. Minimal invaziv yaklaşımlarda olabildiğince küçük insizyon ve kemik açılarak beyine ulaşmak esastır. Bu yaklaşım Ön kafa tabanında başta menenjiom olmak üzere  bir çok patolojdei  ve  kanamamış bazı  Anevrizmalar ile kistik tümörler başta olmak üzere  bir çok patolojide  uygulanır.

Avantajları

•Ameliyat sonrası daha az ağrı,
•Hızlı iyileşme
•Minimal skar
•Düşük kraniotomi komplikasyonu
•Kısa ameliyat süresi

Endoskopik ventrikül  cerrahisi ve   Hidrosefali tedavisi

Özel dizayn edilmiş, çalışma kanalı bulunan nöroendoskop ile özelikle  beyin derininde  yeralan ventriküle  giriş yapılarak  hidrosefali tedavisi yeni bir  yaklaşımdır. Endoskopik yaklaşımla fenestrasyon ve mümkün olan olgularda endoskopik üçüncü ventrikülostomi  hastayı şanttan bağımsız kılabilmeyi sağlayabilen oldukça yararlı bir tedavi seçeneğidir.Ventrikül içinde (Kolloid kist) veya komşuluğunda (Talamik tümör)yer alan tümörlerde biopsi yada rezeksiyon  Endoskopik olarak yapılabilir. Kranitomi ile karşılaştırıldığında özelikle biyopsi olgularında endoskopik yaklaşım  minimal invaziv bir yaklaşım olarak uygulanır.
•Basit ve Kompleks hidrosefali olgularında nöroendoskopik girişimler, konvansiyonel yaklaşımlarla kıyaslandığında komplikasyonlar ve morbidite açısından daha avantajlı görünmektedir.
•Tümör olgularının tanı ve  tedavisinde   Nöroendoskopik yaklaşım  minimal invazivdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir