PSEUDOTUMOR SEREBRİ- İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON

Psodotümor serebri (İdiopatik intrakranyal hipertansiyon) sıklıkla obez orta yaş kadınlarda görülen, Kafa içinde kitle yada kanama olmaksızın kafa içi basınç artışına bağlı başağrısı ve görme azlığına yol açan bir sendromdur.

Tedavi altta yatan medikal durum tedavisi ve diüretik (asetazolamid) ile başlanır. Bu tedavi yeterli olmadığında lumboperitoneal shunt ve optik dekompresyon yaklaşımlarını yaygın olarak kulanılmaktadır. Son dönemde yeni bir yaklaşım olarak, endoskopik transfenoidal-transetmoidal yolla optik sinir dekompresyonu özelikle görme azlığı olan olgularda minimal invaziv bir yaklaşımdır.

Endoskopik görüntüleme ve endoskopik enstrumanların gelişmeler endoskopik transfenoidal yaklaşımı özelikle sellar patolojiler için yaygınlaştırmıştır. Bu yaklaşımda optik kiasmadan orbita apeksine kadar geniş görüş mümkündür. Optik sinirin intrakanaliküler segment travmalarında yayınlanan klinik serilerde transnasal endoskopik dekompresyon düşük komplikasyon oranları ile etkili bir yaklaşımdır. İdiyopatik intrakranyal hipertansiyon olgularında literatürdeki endoskopik optik dekompresyon deneyimi sadece iki olgu sunumu ile sınırlı olsada, kranitomi ve shunt ile karşılaştırıldığında hızlı iyileşme, düşük komplikasyon oranı, iyi kozmetik sonuç, eksternal skar olmayışı bu yaklaşımın avantajlarıdır. Endoskopik yaklaşımın diğer avantajı her iki optik sinir için dekompresyonun mümkün olmasıdır. Başlıca dezavantaj ise direk optik sinir yaralanması ve retinal arter yaralanmasıdır.

Koc K, Anık I, Altıntaş O, Ceylan S Endoscopic Optic Nerve Decompression for Idiopathic Intracranial Hypertension in two cases: Technical Note. Minim Invasive Neurosurg 51(2):72-75(2008)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.