Yüksek dereceli Glial tümörler (Glioblastoma multiforme, Anaplastik Astrositoma)
          Beyinde    nöronlara destek sağlayan hücrelerden köken alan tümörler glial tümörler olarak adlandırılır. Yüksek dereceli tümörlerin başlıcaları Anaplastik astrositoma (derece 3) ve Glioblastoma  multiforme (derece 4) erişkinlerde sık görülen tümörlerdir.  Glioblastome multiforme erişkin  en malign beyin tümörüdür. Sıklığı  yaşla artar, beyinde bazı bölgeleri daha fazla tutar.  Anaplastik astrositoma hastaları zamanla glioblastoma  multiforme ye dönme eğilimindedir.
          Ailesel geçiş nadir olsada birçok genetik değişim sonucunda oluşurlar. Kesin kanıtlanmış çevresel faktörler yoktur.  Yüksek dereceli  tümörler bazen  var olan düşük dereceli tümörden  zaman içinde oluşurken,  bazende  yüksek dereceli    tümör olarak çıkarlar.  Patolojiye ek olarak  moleküler biyolojik testler bu tümörlerin  davranışını açıklamaya yardımcıdır. MGMT ve IDH gibi parametreler bu tümör  prognuzunda önemlidir.
           Tanı ; hasta yakınmaları ile hekime başvurduğunda   nöroradyolojik tetkiklerle konur.
           Yüksek dereceli tümörlerin tedavisinde  ilk aşama cerrahi olarak çıkarılmalarıdır. Ancak bu durum hastada kür sağlamaz. Radyoterapi, Kemoterapi ve tümöre özel  tedavilerin  planlanması  tedavinin esasını oluşturur.
           Hasta yaşı, tümörün tamamının çıkarılabilmesi, hastanın fonksiyonel durumu dışında moleküler çalışmalarda saptanan bazı parametreler daha iyi yaşam süresi ile beraberdir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.