Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

E1- K İlbay, A Karakuş, K Koç, S Ceylan. İntraventriküler araknoid kiste nöroendoskopik yaklaşım.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı,16-20 Mayıs 1997
E2- S Duru, K Koç, M Yılmaz, S Ceylan. Okult intrasakral meningosel olgusu. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı,16-20 Mayıs 1997
E3- K İlbay, Ç Evliyaoğlu, K Koç, S Ceylan. Lomber disk hernisini taklit eden meralgia parestetika. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı,16-20 Mayıs 1997
E4- S Duru, M Yılmaz, K Koç, K İlbay, S Ceylan. Nöroendoskopik uygulamalar. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998
E5- K İlbay, K Koç, M Yılmaz, S Duru, S Ceylan. Posttravmatik kranial çatı lenfoması. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi,15-19  Mayıs 1998
E6- S Duru, K Koç,  M Yılmaz, S Ceylan. Çocuklarda extraksiyel sıvı koleksiyonları. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998
E7- V Etuş, Ç Evliyaoğlu, K İlbay, K Koç, S Ceylan.İntraventriküler araknoid kistlere nöroendoskopik yaklaşım 5 olgu.  Sözlü  bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi,3-8 Haziran 2002
E8- V. Etuş, K. İlbay, Ç. Evliyaoğlu, K. Koç, S. Ceylan. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomide Cerrahi Başarıyı Etkileyen Faktörler: 30 Olguluk Serinin Analizi.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 3-8 Haziran 2002
E9- K. Koç, V. Etuş,  K. İlbay, S. Ceylan. Endonazal transsfenoidal endoskopik hipofiz cerrahisi: 35 Olgu.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi , 20-24 Mayıs 2003
E10- V. Etuş,  K. Koç, S. Ceylan. Serebellar hematomlu olgularda endoskopik üçüncü ventrikülostomi.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi ,20-24 Mayıs 2003
E11- V. Etuş,  K. Koç, S. Ceylan. Pediatrik Chiari I malformasyonuna yaklaşımda yeni bir teknik: Kraniektomisiz tonsillektomi.   Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi , 20-24 Mayıs2003
E12- V. Etuş, K.Koç, S. Ceylan Servikal miyelomeningosel olgularında mikroşirürjikal teknik ile omuriliğin intradural olarak serbestleştirilmesi.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004
E13- V. Etuş, K.İlbay, İ.Anık, K.Koç, C. Özkürkçügil, S. Ceylan.  Normal görünümlü filum terminale ve gergin omurilik sendromu: olgu sunumu. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004
E14- K.Koç, İ.Anık, V. Etuş, S. Ceylan. Dev anterior kommünikan arter anevrizmasına 1,5 kraniotomi yaklaşımı.   Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi,  22-26 Mayıs 2004
E15- K.Koç,  B.Çabuk, K. İlbay, M. Balıkçı, S. Ceylan,Glioblastoma multiforme cerrahisinde fluoresein kullanımı.   Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004
E16- S.Ceylan, V.Etuş, K.Koç, K İlbay, İ.Anık.Nöroşirurjide kranyal nöroendoskopi uygulamaları: 211 olguya ait deneyim.  Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005
E17- K.Koç, İ Anık, B.Çabuk, S. Ceylan, Glioblastoma multiforme cerrahisinde fluoresein kullanımının total rezeksiyon ve sağkalıma etkisi, Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2Mayıs  2006
E18- K.Koç, İ Anık, Ö. Altıntaş, S. Ceylan, İdyopatik intrakranyal hipertansiyon olgusunda endoskopik transfenoidal-transetmoidal optik sinir dekompresyonu. Sözlü bildiri,  Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2Mayıs  2006
E19- K.Koç, Y Anık, İ Anık, B.Çabuk, S. Ceylan Chiari tip 1 ve siringomyeli olgularında prognoz ve bos akım çalışması,Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi,28 Nisan-2Mayıs  2006
E20- S. Ceylan, K.Koç,  İ Anık, Medial kavernoz sinüs ve  klival bölge tümöral patolojilerine endoskopik endonasal transfenoidal yaklaşım. Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs  2006
E21- K.Koç,  B.Çabuk, İ Anık, S. Ceylan. Foramen magnum menengiomlarında endoskop asiste tümör cerrahisi. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs  2006
E22- K Koç, İ Anık, B. Çabuk, S. Ceylan. Hipofiz adenomu cerrahisinde endoskopik hemisfenoidotomi yaklaşımı. Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi , 2006
E23- İ Anık, K Koç, Y Anık, B. Çabuk, S. Ceylan. Endoskopik transsfenoidal yaklaşımda sfenoid sinüs anatomisi.  Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi,  2006
E24-K Koç, HT Sarısoy, S Gümüştaş, İ Anık, S Ceylan. Serebral anevrizma tanı ve cerrahide bilgisayarlı tomografi anjiografi etkinliği. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 2008
E25- K Koç, İ Anık, HT Sarısoy, S Gümüştaş,  E Çiftci, S Ceylan. Serebral Anevrizmaların Bilgisayarlı Tomografi Anjiografik simulasyon görüntüler ile  cerrahi görünümlerinin karşılaştırılması. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009
E26- K Koç, İ Anık, M Korkmaz, S. Ceylan. Kafa tabanı kordoma ve kondrosarkomlarına cerrahi yaklaşımlar. Tatışmalı poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009
E27-S. Ceylan, K Koç, İ Anık. Tuberkulum sella menenjiomalarında endoskopik transfenoidal tekniği. Tatışmalı poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009
E28-K KOÇ, İ Anık , M Korkmaz, S Ceylan. Vestibular Schwannoma cerrahisi sonrası Fasial-Hipoglossal Anastomoz. Sinir Sistemi cerrahisi Derneği V.  Kongresi.1-4 Ekim 2009,Kapadokya
E29-K KOÇ, İ Anık , M Korkmaz, S Ceylan. Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası hidrosefali gelişimine etkili faktörler. Sinir Sistemi cerrahisi Derneği V.  Kongresi.1-4 Ekim 2009,Kapadokya
E30-İ Anık, K KOÇ , M Korkmaz, H Genç,Y Anık, S Ceylan. Erişkin Hidrosefali hastalarının tedavisinde 3. ventrikülostominin etkisi Sinir Sistemi cerrahisi Derneği V.  Kongresi.1-4 Ekim 2009,Kapadokya