Boyun Fıtığı

Mayıs 14, 2018
Resim3

Servikal Disk Hastalığı

Omurlar arasındaki disk dokusunun hasarlanması,  bozulması  ve yer değiştirmesi  sonrası sinir dokusuna bası oluşumuyla  ortaya çıkan bir hastalıktır. Boyun  travmaları, kötü postur hastalık gelişiminde önemlidir. Servikal  olarak adlandırılan boyun bölgesinde 7 adet omur ve aralarında 6 adet servikal disk mesafesi vardır. Disk dokusu iki farklı dokudan oluşur. Dış bölümde farklı yük ve kuvvetlere direnç sağlayan sert  fibrotik lamel şeklinde dizili anulus fibrozis, iç bölümde   yoğun sıvı içerikli   amortisör görevi  olan nükleus pulpozustur.  Yaş ile beraber sıvı içeriğinde azalma, tekrarlayan travmalarla […]