Omurilik Kanal Daralması
Omurilik Kanal Daralması
Mayıs 14, 2018
Resim3
Servikal Disk Hastalığı
Mayıs 14, 2018

Psödotümör Serebri

optik dekomp

optik dekomp

PSEUDOTUMOR SEREBRİ- İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON

Psodotümor serebri (İdiopatik  intrakranyal  hipertansiyon) sıklıkla  obez orta yaş kadınlarda  görülen, Kafa içinde kitle yada kanama  olmaksızın kafa içi basınç artışına bağlı  başağrısı ve  görme azlığına yol açan  bir sendromdur.
Tedavi altta yatan medikal durum tedavisi ve diüretik (asetazolamid) ile başlanır.  Bu tedavi yeterli olmadığında   lumboperitoneal shunt ve optik dekompresyon  yaklaşımlarını yaygın olarak  kulanılmaktadır. Son dönemde  yeni bir yaklaşım olarak,   endoskopik transfenoidal-transetmoidal yolla  optik sinir dekompresyonu  özelikle  görme azlığı olan olgularda minimal invaziv bir yaklaşımdır.
Endoskopik görüntüleme  ve  endoskopik enstrumanların  gelişmeler endoskopik transfenoidal  yaklaşımı  özelikle   sellar patolojiler için yaygınlaştırmıştır. Bu yaklaşımda  optik kiasmadan orbita apeksine kadar    geniş görüş mümkündür.   Optik sinirin  intrakanaliküler  segment travmalarında yayınlanan klinik  serilerde transnasal endoskopik dekompresyon düşük komplikasyon oranları ile  etkili bir  yaklaşımdır. İdiyopatik intrakranyal hipertansiyon olgularında literatürdeki  endoskopik  optik dekompresyon  deneyimi  sadece iki  olgu sunumu ile sınırlı olsada,   kranitomi ve  shunt ile karşılaştırıldığında hızlı iyileşme, düşük komplikasyon oranı, iyi kozmetik sonuç, eksternal skar olmayışı bu yaklaşımın avantajlarıdır. Endoskopik yaklaşımın diğer avantajı her iki optik sinir için dekompresyonun mümkün olmasıdır. Başlıca  dezavantaj ise direk optik sinir yaralanması ve  retinal arter yaralanmasıdır.
Koc K, Anık  I, Altıntaş O, Ceylan S  Endoscopic Optic Nerve Decompression for Idiopathic Intracranial Hypertension  in two cases: Technical Note. Minim Invasive Neurosurg 51(2):72-75(2008)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir