Mayıs 14, 2018
kolloid web

Kolloid Kist

Kolloid kistler, tüm intrakranial lezyonların %0.2-2sini oluşturan, çoğunlukla 3. ventrikültavanında yerleşen benign  lezyonlardır. Her ne kadar  benign olsalar da ciddi nörolojik semptomlara hatta beyin omurilik sıvı dolaşımında  tıkanmaya bağlı  akut hidrosefali ve ölüme yol açabilirler. Kavum septi pellusidi, benzer sonuçlara neden olabilecek diğer bir patoloji olup Foramen Monro’ya yakın yer alabilir. Kolloid kistlerin üçüncü ventrikül dışında yerleşimi son derece nadirdir. Sepum pellusidum yerleşimli kolloid kist nadirdir.  Her ne kadar transkallozal veya transkortikal-transventriküler yaklaşım ile mikrocerrahi rezeksiyon kabul edilmişse de son […]