Chiari Malformasyonu

Mayıs 20, 2019
IMG 0191

Beyincik Sarkması Nedir? Chiari Malformasyonu Nedir?

Beyinciğin  tonsil denilen alt uç kısımlarının aşağıya omuriliğe doğru yer değiştirmesine beyincik sarkması denilmektedir. Beyincik sarkması aynı zamanda chiari malformasyonu olarak da adlandırılmaktadır.  Hastalığın yetişkinlikte ağır darbeler, kaza, travma ya da enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkması durumunda hastalığa sekonder chiari  hastalığı denilmektedir. Belirti ve tedavi olarak her ikisi de beyincik sarkması olsa da patofizyolojileri nedeniyle birbirlerinden ayrışmaktadır. Tonsil dokusu aşağı doğru yer değiştirdiğinde beyin omurilik sıvısının olağan sirkülasyonu bozulmaktadır. Beyin omurilik  sıvısı obex seviyesinden tulumba  sistemiyle aşağı doğru sıvı pompalamasıyla, spinal […]
Mayıs 19, 2019
beyincik sarkmasi

Chiari Malformasyonu Nasıl Tedavi Edilir

Chiari malformasyonu normal beyincik  Tonsil dokusunun boyun omurga kanalına sarkması sonucu ortaya çıkar. Kafatası arka kısım hacminin doğumsal olarak çok küçük olması, beyincik dokusunun aşağı doğru itilmesi ile sonuçlanabilir. Asemptomatik hastalarda sadece takip yeterlidir.    Başağrısı şikayeti için  ilaç tedavisi uygulanır. Amaç  özelikle hastanın ağrısını azaltmaktır.  İlaç tedavisi hastanın günlük yaşam konforunu artırmaya yönelik uygulanır.   Semptomatik hastalarda hastalığın belirtilerini yok etmek için cerrahi müdahale yapılır. Cerrahi müdahale  kararı ; radyolojik görüntü,hastanın yaşı ve klinik tablosuna göre belirlenir. . Chiari Malformasyonu […]
Nisan 21, 2019
Resim3 1200x480

CHİARİ MALFORMASYONU (Beyincik Sarkması) Nedir

Chiari Malformasyonu, ultrason ile yada doğumdan sonra anlaşılabilir. Hastaların büyük bir çoğunluğun da oluşan belirtiler şu şekildedir;
Nisan 18, 2019
IMG 0191

Chiari malformasyonu nasıl tedavi edilir?

Chiari malformasyonu beyincik sarkması olarak bilinen bir durumdur. Beyinciğin aşağı doğru yer değiştirmesi bulunduğu alanda bası semptomlarına ve sıvı dolaşımını bozarak omurilik kanal içinin genişlemesine yol açar.Bu durum syringomyeli olarak adlandırılır veChiari durumuna sık eşlik eden dinamik bir patolojidir. Ameliyat ile tedavi kararı verilmesinde syrinx kavitesi önemli bir parametredir. Cerrahi sonrası sirinks kavitesinde gerileme:%57-87 dir.
Nisan 18, 2019
IMG 0191

Chiari Malformasyonu (Beyincik Sarkması) Tedavisi

Chiari Malformasyonu hastalığını nasıl teşhis edilir ? Olguların %25’inde kranioservikal bileşkede baziler invajinasyon, Klippel-Feil, atlasIn oksipitalizasyonu gibi kemik anomaliler bulunabildiğinden kraniovertebral bileşke direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmelidir. MRG; güvenilir, spesifik, noninvaziv olması ve hem tonsiller herniasyonu, hem de olgulann yaklaşik %30’unda eşlik eden hidrosiringomyeli gibi kraniovertebral bileşkedeki anomalileri de gosterebilen tetkik olmasi nedeniyle seçkin gorüntüleme yöntemidir. Tip I malfomasyonda serebellar tonsiller herniasyon temel bulgu olup serebellar tonsiller foramen magnumdan 3 mm’den daha fazla üst servikal kanala herniye olmuşken vermis, IV. ventrikül ve bulbus normal veya minimal deformasyon gostermektedir. Chiari I olgularında ventrikül boyutlarının ölçülmesi ender de olsa hidrosefali gorülmesi yönünden önemlidir ve tedavi protokolünü etkilemektedir.
Mayıs 15, 2018
Resim3 1200x480

Chiari hastalığı nedir,belirtileri nelerdir.

Chiari hastalığı nedir, belirtileri nelerdir.   Chiari malformasyonu  normal beyincik dokusunun boyun omurga kanalına sarkması sonucu ortaya çıkar.  Kafatası arka kısım hacminin doğumsal olarak çok küçük olması,  beyincik dokusunun aşağı doğru  itilmesi  ile sonuçlanabilir. Chiari malformasyonu  3 gruba  ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma beyinciğin spinal kanala ne kadar  indiği ve bunun sonucunda  anatomik olarak hangi yapıların spinal  kanal seviyesinde olduğuna göre yapılmaktadır.   Tip I Chiari malformasyonu çoğu zaman çocukluk veya erişkin dönemde fazla belirti vermeden sonraki dönemlerde tanınır.  Tip II ve […]
Mayıs 14, 2018
Resim3

Chiari malformasyonu Hakkında Önemli Bilgiler

Chiari malformasyonu beyincik sarkması olarak bilinen bir durumdur. Beyinciğin aşağı doğru yer değiştirmesi bulunduğu alanda bası semptomlarına ve sıvı dolaşımını bozarak omurilik kanal içinin genişlemesine yol açar.Bu durum syringomyeli olarak adlandırılır veChiari durumuna sık eşlik eden dinamik bir patolojidir. Ameliyat ile tedavi kararı verilmesinde syrinx kavitesi önemli bir parametredir. Cerrahi sonrası sirinks kavitesinde gerileme:%57-87 dir.