Chiari Malformasyonu

IMG 0191

Chiari malformasyonu nasıl tedavi edilir?

Chiari malformasyonu beyincik sarkması olarak bilinen bir durumdur. Beyinciğin aşağı doğru yer değiştirmesi bulunduğu alanda bası semptomlarına ve sıvı dolaşımını bozarak omurilik kanal içinin genişlemesine yol açar.Bu durum syringomyeli olarak adlandırılır veChiari durumuna sık eşlik eden dinamik bir patolojidir. Ameliyat ile tedavi kararı verilmesinde syrinx kavitesi önemli bir parametredir. Cerrahi sonrası sirinks kavitesinde gerileme:%57-87 dir.

Devamını Okuyun

IMG 0191

Chiari Malformasyonu (Beyincik Sarkması) Tedavisi

Chiari Malformasyonu hastalığını nasıl teşhis edilir ?

Olguların %25’inde kranioservikal bileşkede baziler invajinasyon, Klippel-Feil, atlasIn oksipitalizasyonu gibi kemik anomaliler bulunabildiğinden kraniovertebral bileşke direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmelidir. MRG; güvenilir, spesifik, noninvaziv olması ve hem tonsiller herniasyonu, hem de olgulann yaklaşik %30’unda eşlik eden hidrosiringomyeli gibi kraniovertebral bileşkedeki anomalileri de gosterebilen tetkik olmasi nedeniyle seçkin gorüntüleme yöntemidir. Tip I malfomasyonda serebellar tonsiller herniasyon temel bulgu olup serebellar tonsiller foramen magnumdan 3 mm’den daha fazla üst servikal kanala herniye olmuşken vermis, IV. ventrikül ve bulbus normal veya minimal deformasyon gostermektedir. Chiari I olgularında ventrikül boyutlarının ölçülmesi ender de olsa hidrosefali gorülmesi yönünden önemlidir ve tedavi protokolünü etkilemektedir.

Devamını Okuyun

Resim3

Chiari ilerlerlermi, Beyincik sarkması ilerlermi?

Chiari malformasyonu beyincik sarkması olarak bilinen bir durumdur. Beyinciğin aşağı doğru yer değiştirmesi bulunduğu alanda bası semptomlarına ve sıvı dolaşımını bozarak omurilik kanal içinin genişlemesine yol açar.Bu durum syringomyeli olarak adlandırılır veChiari durumuna sık eşlik eden dinamik bir patolojidir. Ameliyat ile tedavi kararı verilmesinde syrinx kavitesi önemli bir parametredir. Cerrahi sonrası sirinks kavitesinde gerileme:%57-87 dir.

Devamını Okuyun