Chiari Malformasyonu

Mayıs 20, 2019
IMG 0191

Beyincik Sarkması Nedir? Chiari Malformasyonu Nedir?

Beyinciğin alt uç kısımlarından omuriliğe doğru yer değiştirmesine beyincik sarkması denilmektedir. Beyincik sarkması aynı zamanda chiari malformasyonu olarak da adlandırılmaktadır.  Hastalığın yetişkinlikte ağır darbeler, kaza, travma ya da enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkması durumunda hastalığa sekonder chiari  hastalığı denilmektedir. Belirti ve tedavi olarak her ikisi de beyincik sarkması olsa da oluşumları nedeniyle birbirlerinden ayrışmaktadır. Beyinciğin alt uç kısımlarında bulunan doku aşağı doğru yer değiştirdiğinde beyin omurilik sıvısının olağan akışı azalmakta, durmakta ve zorlanmaktadır. Olağan akışın engellenmesiyle söz konusu sıvı beyinciği aşağı […]
Mayıs 19, 2019
beyincik sarkmasi

Chiari Malformasyonu Nasıl Tedavi Edilir

Chiari malformasyonu normal beyincik dokusunun boyun omurga kanalına sarkması sonucu ortaya çıkar. Kafatası arka kısım hacminin doğumsal olarak çok küçük olması, beyincik dokusunun aşağı doğru itilmesi ile sonuçlanabilir. Hafif ve ciddi boyutlara ulaşmayan vakalarda ilaç tedavisi uygulanır. Amaç  özelikle hastanın ağrısını azaltmaktır.  İlaç tedavisi hastanın günlük yaşam konforunu artırmaya yönelik uygulanır. Uzun vadede hastalığın belirtilerini yok etmek için cerrahi müdahale yapılır. Hastanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen ve sinir sistemine zarar veren boyutlarında cerrahi müdahale gereklidir. Cerrahi müdahale hastanın yaşına ve […]
Nisan 21, 2019
Resim3 1200x480

CHİARİ MALFORMASYONU (Beyincik Sarkması) Nedir

Chiari Malformasyonu, ultrason ile yada doğumdan sonra anlaşılabilir. Hastaların büyük bir çoğunluğun da oluşan belirtiler şu şekildedir;
Nisan 18, 2019
IMG 0191

Chiari malformasyonu nasıl tedavi edilir

Chiari malformasyonu beyincik sarkması olarak bilinen bir durumdur. Beyinciğin aşağı doğru yer değiştirmesi bulunduğu alanda bası semptomlarına ve sıvı dolaşımını bozarak omurilik kanal içinin genişlemesine yol açar.Bu durum syringomyeli olarak adlandırılır veChiari durumuna sık eşlik eden dinamik bir patolojidir. Ameliyat ile tedavi kararı verilmesinde syrinx kavitesi önemli bir parametredir. Cerrahi sonrası sirinks kavitesinde gerileme:%57-87 dir.
Nisan 18, 2019
IMG 0191

Chiari Malformasyonu (Beyincik Sarkması) Tedavisi

Chiari Malformasyonu hastalığını nasıl teşhis edilir ? Olguların %25’inde kranioservikal bileşkede baziler invajinasyon, Klippel-Feil, atlasIn oksipitalizasyonu gibi kemik anomaliler bulunabildiğinden kraniovertebral bileşke direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmelidir. MRG; güvenilir, spesifik, noninvaziv olması ve hem tonsiller herniasyonu, hem de olgulann yaklaşik %30’unda eşlik eden hidrosiringomyeli gibi kraniovertebral bileşkedeki anomalileri de gosterebilen tetkik olmasi nedeniyle seçkin gorüntüleme yöntemidir. Tip I malfomasyonda serebellar tonsiller herniasyon temel bulgu olup serebellar tonsiller foramen magnumdan 3 mm’den daha fazla üst servikal kanala herniye olmuşken vermis, IV. ventrikül ve bulbus normal veya minimal deformasyon gostermektedir. Chiari I olgularında ventrikül boyutlarının ölçülmesi ender de olsa hidrosefali gorülmesi yönünden önemlidir ve tedavi protokolünü etkilemektedir.
Mayıs 15, 2018

Chiari hastalığı nedir,belirtileri nelerdir.

Chiari hastalığı nedir,belirtileri nelerdir.   Chiari malformasyonu  normal beyincik dokusunun boyun omurga kanalına sarkması sonucu ortaya çıkar.  Kafatası arka kısım hacminin doğumsal olarak çok küçük olması,  beyincik dokusunun aşağı doğru  itilmesi  ile sonuçlanabilir. Chiari malformasyonu  3 gruba  ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma beyinciğin spinal kanala ne kadar  indiği ve bunun sonucunda  anatomik olarak hangi yapıların spinal  kanal seviyesinde olduğuna göre yapılmaktadır.   Tip I Chiari malformasyonu çoğu zaman çocukluk veya erişkin dönemde fazla belirti vermeden sonraki dönemlerde tanınır.  Tip II ve III […]
Mayıs 14, 2018
Resim3

Chiari malformasyonu Hakkında Önemli Bilgiler

Chiari malformasyonu beyincik sarkması olarak bilinen bir durumdur. Beyinciğin aşağı doğru yer değiştirmesi bulunduğu alanda bası semptomlarına ve sıvı dolaşımını bozarak omurilik kanal içinin genişlemesine yol açar.Bu durum syringomyeli olarak adlandırılır veChiari durumuna sık eşlik eden dinamik bir patolojidir. Ameliyat ile tedavi kararı verilmesinde syrinx kavitesi önemli bir parametredir. Cerrahi sonrası sirinks kavitesinde gerileme:%57-87 dir.