Resim3
Servikal Disk Hastalığı
Mayıs 14, 2018
Yüksek Dereceli Glial Tümörler
Mayıs 14, 2018

Trigeminal Nevralji

Trigeminal Nevralji

Trigeminal Nevralji

Yüzün bir yarısında,  üst çene,  alt  çenede  daha az sıklıkta alın da çakma tarzında  yoğun keskin ve yüzeyel  tipik bir ağrıdır.  Yüzün duyusunu veren Trigeminal sinir  kaynaklıdır. 100.000/4 sıkılıkta görülür.  50 yaş üzeri  ve kadınlarda daha sıktır. Nadiren multipl skleroz  hastalığında görülür (%2). Yüzün dah çok sağ yanında görülür.
Nedenleri:Yüzün duyusunu veren Trigeminal sinirin irritasyonundan kaynaklanır. Beyin pons bölümünden çıkışından itibaren  genelikle  kafa içinde  siniri etkileyen bir patoloji vardır. Trigeminal sinir komşuluğundaki bir damarın   kompresyonu yada bu bölgedeki kitle lezyonları nedenleri içinde sayılabilir.
Tanı: Hasta muayenesi ve yakınmaları yol göstericidir. Elektrofizyolojik bir test mevcut değildir. Ağrı genelde yüzü yıkamakla, çiğnemekle ve diş fırçalamakla  ortaya çıkar ve artar.  Ağrılı alan dokunmaya hasastır.  Özelikle çeneye doğru yayılan ağrılarda  diş ağrısı ile karışabilir. Ağız köşesinden çeneye doğru yayılım sıktır. Nadir olmayarak   diş ağrısına yol açan   patolojiler nedeniyle  diş hekimleri  tarafından tedavi uygulanan ve diş çekimi yapılan  hastalar mevcuttur.  Ağrı ilk ortya çıktığında daha hafif formdadır ve zamanla şiddeti artar. Ağrı atakları günde  bir olabileceği gibi saatte onlarca ortaya çıkabilir. Tipik ağrıların görülmesinden sonra  özelikle sinirin beyinden çıktığı alanı  ince kesit MR ile değerlendirmek önemlidir.
Tedavi : Trigeminal nevraljinin nedeni  Multipl skleroz, tümör yada kist  gibi kitlesel bir lezyon ise bu nedene yönelik tedavi planlanır.
Medikal ilaç tedavisi:  Kademeli ilaç tedavilerine yanıt olmadığında  (Karbemezapim,Lamotrigin) girişimsel işlemler planlanır.
Lokal blok: Trigeminal sinir fenol alkol gibi enjeksiyonlar ve  Sinirin  3 dalının  kafatasından çıkış yerlerine  enjeksiyon tedavisi yapılır.
Cerrahi:Mikrovaskuler dekompresyon:  Medikal tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda  mikrocerrahi ile kafatası  açılarak  sinirde kompresyona yol açan  damar patolojisi sinirden ayrılır. Ameliyat  ile % 80 üzerinde  ağrılar tamamıyla geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir