Astrositoma ( Düşük Dereceli )

Haziran 13, 2019

Beyin Tümörü Kimlerde Görülür

  Menengiomlar: yetişkin beyin tümörlerinin % 36 sını,  ABD de   24.000 yeni beyin tümörü saptanmış bunlar içinde  insidansı.7.61/100.000, 2015 yılında  mr öncesi dönemde yapılan otopsilerde   prevalansı 1-2.7% arasında değişmektedir. Menengiomlar insidansı yaş ile artar. Kadınlarda 2 kat fazladır. Menengiomlaron büyük bir kısmı  grade 1  iyi huylu olsada %5-10 grade 2 atipik, %1-3  ü  ise grade 3 malign dir. Grade 1 olan menengiomların  sadece kafa tabanında yerleşenlerin tedavi  süreçleri zor olsada grade 2 ve 3 teadvileri daha zordur yineleme eğilimleri güçlüdür. […]
Mayıs 18, 2018
Inkedtumor 1 edit x LI

Beyin Tümörü Cerrahisi

Beyin Tümörleri Vücudumuzun her hangi bir yerinde farklı bir dokunun oluşması ya da yine olmaması gereken bir yerde her hangi bir dokunun fazla büyümesine tümör denir. Beyindeki hücreler kontrolsuz büyüyerek doku kitlesi oluşturduğunda tümör olarak adlandırılır. Toplumda sıklıgı 100.000 de 10-15 kişi olduğu tahmin edilmetedir. Türkiye’ de her yıl 6000 yeni tümör hastası olduğu tahmin edilmektedir. Beyin tümörleri kötü huylu olduğunda kanser olarak adlandırılır ve bu tümörler için sadece cerrahi çoğu zaman yeterli olmadığından ek tedaviler ( Radyoterapi, Kemoterapi..) uygulanır. […]
Mayıs 16, 2018

Beyin Tümörü Cerrahisi

Beyin Tümörü Cerrahisi              Her yaş grubunda görülen beyin tümörleri beyinde  doğasından sapmış  hücrelerin çoğalması ile meydana gelmektedir. Beyin tümörüne neden olan anormal hücrelerin oluşmasının en önemli nedeni arasında hücreler yenilenirken gerçekleşen kopyalama işlemi sırasında hata oluşmasıyla meydana gelmektedir.Meydana gelen bu hatalı hücreler vücudumuzun savunma sistemi yardımıyla ortadan hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır. Ancak savunma sistemini kontrol eden gen sistemindeki  kusurlar sonucu  tümör gelişimi meydana gelmektedir.                Bir hastanın Beyninde […]
Mayıs 14, 2018

Düşük dereceli astrositoma

Düşük dereceli glial tümörler              Nöronlara destek sağlayan glia hücrelerinden çıkan glial tümörler 100.000 de  5.4 sıklıkla görülür. Glial tümörler  primer beyin tümörlerinin yaklaşık % 50 sini oluştururken, düşük dereceli tümörler erişkin beyin tümörlerinin % 15 ni oluşturur.  Geniş bir hücre grubu bu tümörlere öncülük eder.            Genç erişkin çağda daha sık olan bu tümörler erkeklerde biraz daha sıktır. Ailesel tümör sendromları; NF, Tuberoskleroz,Turcot,  Li-Fraumeni gibi  durumlarda sıklığı artar.     […]