Araknoid kistler intrakranyal kitle lezyonlarının % 1’ni oluşturan intraarknoidal sıvı koleksiyonudur.  Baş ağrısı , nöbet ve beyin kanamasına  yol açabilirler.
Araknoid kistlerin en sık yerleşimi  orta fossadır.   Bu hastaların çoğu asemptomatiktir. sadece takip yeterlidir. Başağrısı , nöbet ve kanama olduğunda tedavi gerekmektedir. cerrahi tedavide endoskopun kullanıldığı minimal invaziv yaklaşımlar mümkündür.
Suprasellar araknoid kistler    çocuk yaş grubunda daha sıktır.  Nadir görülen bir diğer patoloji olan intrasellar araknoid kistler suprasellar uzanım gösterebilir . Suprasellar araknoid kistler üçüncü ventrikülde obstrüksiyona yol açarak  hidrosefaliye neden olabilir. Sık görülen  diğer semptomlar  görme kaybı ve endokrin bozukluklardır.
Suprasellar arakanoid  kistlerin cerrahi   tedavisinde de bir çok yaklaşım önerilmektedir. Tedavide amaç kisti  ağızlaştırmak veya kist duvarının çıkarılmasıdır. Önceleri shunt prosedürleri ve açık cerrahi yaklaşımlar daha sık kullanılsa da,  Araknoid kistler benign kistik lezyon olduklarından,  semptomatik  duruma geldiklerinde tedavileri minimal invaziv endoskopik  yöntemlerle olmalıdır. Endoskopik yöntemler minimal invaziv yöntemlerdir, minimal cerrahi travma ile birliktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.