Beyin Tümörü Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Baş ağrısıyla sürekli olarak karşı karşıyaysanız mutlaka doktor kontrolünden geçmeniz gerekmektedir. Herhangi bir tanı konulabilmesi için ilk olarak hasta, muayeneden geçmelidir. Beyinde  hücrelerin  kontrolsüz olarak büyümesi sonucunda beyin tümörü ortaya çıkmaktadır.  Ölüme sürükleme oranı çok yüksek olduğundan dolayı bir an önce önlemlerinizi de almanız gerekiyor. Kafatası içi sıkıca kapalı  bir hacim olduğundan, iyi huylu olan beyin tümörleride ciddi sonuçlara yol açmaktadır.  Tedavinin geç ve yetersiz olması   doğal olarak iyileşmeyi de olumsuz şekilde etkiler. Kapalı alanda bulundukları zaman direk komşu alana baskı sonucunda bulgu verebildiği gibi  kafa içi basınç artışından ötürü şiddetli başağrısına da yol açabilir.  Tümörün yerleşim alanından dolayı, kas güçsüzlüğü, dengesizlik,  görme  ve işitme  gibi duyu kayıpları,  hafıza  ve konsantrasyon  bozukluğu gibi pek çok bulgu ile hastalar hekime başvururlar.  Nadir olmayarak ,  hiçbir klinik bulgusu olmadan  rastlantısal olarak beyin tümörleri saptanabilir. 

Beyin Tümörü Olduğunu Anlama Yolları

Nörolojik hastalıklarda  sık rastlanan bir yakınma olan   başağrısı,  Beyin tümörlerinde sabahları  şiddetli ve   sıklıkla  kusma şikayeti eşlik eden formdadır.  Epilepsi nöbetleri (istemsiz kasılmalar) de   özelikle ön ve yan taraf  yerleşimli tümörlerde eşlik edebilir. . Beyin tümörü her yaş grubunda spesifik şekillerde görülebilir.   Özelikle önemli bir kısmı 6. dekad civarında yoğunlaşmaktadır.  

Beyin Tümörü Erken Teşhis

Beyin tümöründe en önemli unsurlardan birisi de mutlaka erken teşhisin yapılmasıdır. Erken tanı ile nörolojik kayıplar ortaya çıkmadan  yapılacak tedavi ile  hasta  sosyal yaşamına  erkenden dönebilmektedir. Ciddi nörolojik kayıplar ortaya çıktıktan sonra yapılacak tedavilerde tamamen kür gibi sonuçlara ulaşmak daha zordur.  Teşhisin konulabilmesi için  başlıca BT ve MRI gibi tetkikler kullanılmaktadır. Beyin tümörlerini  ana hatlarıyla iki  büyük kısma ayırabiliriz. Bunlardan birisi iyi huylu tümörler olurken bir diğeri ise kötü huylu tümörlerdir. İyi huylu tümörler, yavaş şekilde üreme hızına sahip olduklarından dolayı kötü huylu tümör kadar tehlikeli değildir. anacak iyi huylu tümörlerde zamanla  kansere dönüşebileceği akılda tutulmalıdır. Diğer bir bakış  açısıyla beyindeki tümörleri, beyin dokusundan çıkan primer tümör ve  vucudun başka dokularından(Akciğer, meme, kemik,vb)  yayılan metastatik tümörler  olarak iki büyük grupta inceleriz. 

Kötü Huylu Tümörler

Kötü huylu tümörler ameliyat sonrasında yeniden ortaya çıkma eğilimindedir. Bundan dolayı tedavileri hızlıca planlanmalıdır. Bu durumda Radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedaviler çoğu zaman gereklidir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.