Kenan Koç Kimdir?

2001 yılında uzmanlık sonrası, klinikte endoskopik ilk uygulamaların başlangıcından itibaren gelişim basamaklarında yer aldım. 2001- 2016 yılları arasında klinik ekip içinde çalışmalarıma devam ettim. Genel nöroşirurji pratiği ile beraber Endoskopun kullanıldığı hipofiz ve kafa tabanı ameliyatları , Onkolojik hastalıklar, Vasküler hastalıklar ve komplex servikal patolojiler konularında çalışmalarımı sürdürdüm. 2017-2018 yıllarında Emsey hastanesi nöroşirurji kliniğinde, 2019  tarihinden itibaren Acıbadem üniversitesi Atakent hastanesinde çalışmaktayım.

Cerrahi deneyim (2017)

6200 Operasyon,

850 ‘nin üzerinde endoskopik hipofiz ve kafa tabanı operasyonu,

400’ün üzerinde başta anevrizma olmak üzere Beyin damar operasyonu,

3000 den fazla Onkolojik operasyon

200 den fazla Nöroendoskopik Girişim

Komplex omurga ameliyatları

Chiari malformasyonu

 

Yayınlar

Uluslararası SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 33 makalesi ve uluslar arası toplantılarda sunulmuş 23 bildirisi mevcuttur.

 

Akademik İlgi Alanları

Nöroonkolojik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Nörovasküler Cerrahi

Neuroendoskopi

 

Hizmet kurumları

2019-…,

Prof Dr, Acıbadem Üniversitesi, Atakent Hastanesi

2017-2018:

Prof Dr , Emsey Hospital , İstanbul

 

2010-2016:

Doçent Dr,Kocaeli Universitesi  Tıp Fakültesi

Nöroşirurji Anabilim Dalı

Kocaeli, TURKİYE

 

2002-2010

Yrd Doç Doktor, Kocaeli Universitesi, Tıp Fakültesi

Nöroşirurji Anabilim Dalı

Kocaeli, TURKİYE

 

2001-2002

Op Dr, Kocaeli Universitesi, Tıp Fakültesi

Nöroşirurji Anabilim Dalı

Kocaeli, TURKİYE

 

1995 –2001

Araştırma görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroşirurji Anabilim Dalı

Kocaeli, TURKİYE

 

Yurtdışı Deneyimi

2005 Mayıs

NAPLES FEDERİCO II UNIVERSITY, NEUROSURGERY

Napoli-İTALYA

2005 Haziran

Bellaria hospital, NEUROSURGERY

Bologna-İTALYA

 

Tıp Eğitimi

1985-1992

Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir, TURKEY

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1- Ç.Evliyaoğlu, K.İlbay, K.Koç, S.Ceylan. Tentorial açıklık yerleşimli dev meningioma olgusuna kombine supra-infratentorial transsinüs yaklaşım. Türk Nöroşirurji Dergisi(12)2:171-175 (2002)

D2- K.Koç, Ç.Evliyaoğlu, C.Erçin, K.İlbay S.Ceylan. Astrositomalarda Bcl-2 , Cyclin A expresyonu ve prognoz ilişkisi. Türk Nöroşirurji Dergisi cilt 14 sayı 2 (2004)

D3-. K Koç, İ Anık, B Çabuk, S Ceylan. İntra-Suprasellar araknoid kiste endoskopik keyhole yaklaşım: Olgu sunumu.Türk Nöroşirurji dergisi cilt 15,sayı2,181-184(2005)

D4- K Koç, İ Anık,D Özdamar,S Ceylan. Dev anterior komunikan arter anevrizmasına 1,5 kraniotomi yaklaşımı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirurji dergisi cilt 15, sayı 3, 296-300(2005)

D5- Koç K, Anik Y, Anik I, Cabuk B, Ceylan S. Chiari 1 Malformation with Syringomyelia: Correlation of Phase-Contrast Cine MR Imaging and Outcome.Turk Neurosurg. 17(3):183-92. (2007)

D6- Koç K, Anik I, Anik Y, Ceylan S. Familial syringomyelia in two siblings. Turk Neurosurg. 17(4):251-4. (2007)

D7- Koc K., Anik I, Anik Y,Ceylan S. Colloid cyst in cavum septum pellucidi: rare location and andoscopic removal. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 24:(4) 13; 326-330, (2007)

D8. Koc K, Ceylan S. Cerebral Arteriovenous Malformation Associated with Multiple Aneurysms Including Anterior Communicating Artery Aneurysm Located in the Third Ventricle: A Case Report. Turk Neurosurg. 18(1):61-64,(2008)

D9. M İşeri, S Uçar, A Ulubil, K Koç . Tinnitus Nedeniyle Kokleovestibüler Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus Kocaeli Tıp Dergisi 2012;3:38-41

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1- K İlbay, A Karakuş, K Koç, S Ceylan. İntraventriküler araknoid kiste nöroendoskopik yaklaşım. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı,16-20 Mayıs 1997

E2- S Duru, K Koç, M Yılmaz, S Ceylan. Okult intrasakral meningosel olgusu. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı,16-20 Mayıs 1997

E3- K İlbay, Ç Evliyaoğlu, K Koç, S Ceylan. Lomber disk hernisini taklit eden meralgia parestetika. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 11. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı,16-20 Mayıs 1997

E4- S Duru, M Yılmaz, K Koç, K İlbay, S Ceylan. Nöroendoskopik uygulamalar. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998

E5- K İlbay, K Koç, M Yılmaz, S Duru, S Ceylan. Posttravmatik kranial çatı lenfoması. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi,15-19 Mayıs 1998

E6- S Duru, K Koç, M Yılmaz, S Ceylan. Çocuklarda extraksiyel sıvı koleksiyonları. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs 1998

E7- V Etuş, Ç Evliyaoğlu, K İlbay, K Koç, S Ceylan.İntraventriküler araknoid kistlere nöroendoskopik yaklaşım 5 olgu. Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi,3-8 Haziran 2002

E8- V. Etuş, K. İlbay, Ç. Evliyaoğlu, K. Koç, S. Ceylan. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomide Cerrahi Başarıyı Etkileyen Faktörler: 30 Olguluk Serinin Analizi.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi, 3-8 Haziran 2002

E9- K. Koç, V. Etuş, K. İlbay, S. Ceylan. Endonazal transsfenoidal endoskopik hipofiz cerrahisi: 35 Olgu. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi , 20-24 Mayıs 2003

E10- V. Etuş, K. Koç, S. Ceylan. Serebellar hematomlu olgularda endoskopik üçüncü ventrikülostomi.  Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi ,20-24 Mayıs 2003

E11- V. Etuş, K. Koç, S. Ceylan. Pediatrik Chiari I malformasyonuna yaklaşımda yeni bir teknik: Kraniektomisiz tonsillektomi. Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi , 20-24 Mayıs2003

E12- V. Etuş, K.Koç, S. Ceylan Servikal miyelomeningosel olgularında mikroşirürjikal teknik ile omuriliğin intradural olarak serbestleştirilmesi. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004

E13- V. Etuş, K.İlbay, İ.Anık, K.Koç, C. Özkürkçügil, S. Ceylan. Normal görünümlü filum terminale ve gergin omurilik sendromu: olgu sunumu. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004

E14- K.Koç, İ.Anık, V. Etuş, S. Ceylan. Dev anterior kommünikan arter anevrizmasına 1,5 kraniotomi yaklaşımı. Poster Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004

E15- K.Koç, B.Çabuk, K. İlbay, M. Balıkçı, S. Ceylan,Glioblastoma multiforme cerrahisinde fluoresein kullanımı. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004

E16- S.Ceylan, V.Etuş, K.Koç, K İlbay, İ.Anık.Nöroşirurjide kranyal nöroendoskopi uygulamaları: 211 olguya ait deneyim. Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005

E17- K.Koç, İ Anık, B.Çabuk, S. Ceylan, Glioblastoma multiforme cerrahisinde fluoresein kullanımının total rezeksiyon ve sağkalıma etkisi, Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2Mayıs 2006

E18- K.Koç, İ Anık, Ö. Altıntaş, S. Ceylan, İdyopatik intrakranyal hipertansiyon olgusunda endoskopik transfenoidal-transetmoidal optik sinir dekompresyonu. Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2Mayıs 2006

E19- K.Koç, Y Anık, İ Anık, B.Çabuk, S. Ceylan Chiari tip 1 ve siringomyeli olgularında prognoz ve bos akım çalışması,Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi,28 Nisan-2Mayıs 2006

E20- S. Ceylan, K.Koç, İ Anık, Medial kavernoz sinüs ve klival bölge tümöral patolojilerine endoskopik endonasal transfenoidal yaklaşım. Sözlü bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs 2006

E21- K.Koç, B.Çabuk, İ Anık, S. Ceylan. Foramen magnum menengiomlarında endoskop asiste tümör cerrahisi. Poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs 2006

E22- K Koç, İ Anık, B. Çabuk, S. Ceylan. Hipofiz adenomu cerrahisinde endoskopik hemisfenoidotomi yaklaşımı. Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi , 2006

E23- İ Anık, K Koç, Y Anık, B. Çabuk, S. Ceylan. Endoskopik transsfenoidal yaklaşımda sfenoid sinüs anatomisi. Sözlü Bildiri, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, 2006

E24-K Koç, HT Sarısoy, S Gümüştaş, İ Anık, S Ceylan. Serebral anevrizma tanı ve cerrahide bilgisayarlı tomografi anjiografi etkinliği. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 2008

E25- K Koç, İ Anık, HT Sarısoy, S Gümüştaş, E Çiftci, S Ceylan. Serebral Anevrizmaların Bilgisayarlı Tomografi Anjiografik simulasyon görüntüler ile cerrahi görünümlerinin karşılaştırılması. Sözlü Bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009

E26- K Koç, İ Anık, M Korkmaz, S. Ceylan. Kafa tabanı kordoma ve kondrosarkomlarına cerrahi yaklaşımlar. Tatışmalı poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009

E27-S. Ceylan, K Koç, İ Anık. Tuberkulum sella menenjiomalarında endoskopik transfenoidal tekniği. Tatışmalı poster bildiri, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 2009

E28-K KOÇ, İ Anık , M Korkmaz, S Ceylan. Vestibular Schwannoma cerrahisi sonrası Fasial-Hipoglossal Anastomoz. Sinir Sistemi cerrahisi Derneği V. Kongresi.1-4 Ekim 2009,Kapadokya

E29-K KOÇ, İ Anık , M Korkmaz, S Ceylan. Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası hidrosefali gelişimine etkili faktörler. Sinir Sistemi cerrahisi Derneği V. Kongresi.1-4 Ekim 2009,Kapadokya

E30-İ Anık, K KOÇ , M Korkmaz, H Genç,Y Anık, S Ceylan. Erişkin Hidrosefali hastalarının tedavisinde 3. ventrikülostominin etkisi Sinir Sistemi cerrahisi Derneği V. Kongresi.1-4 Ekim 2009,Kapadokya

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler

1- Duru S, Koc K, Yılmaz M, Ceylan S. Lipomeningomyelocel with rare spondylocostal dysostosis. A case report: EANS Winter meeting, İstanbul, 18-21 Feb (1998)

2- Koc K, Anık I, Etuş V, Ceylan S. Endonasal transsphenoidal endoscopic pituitary surgery. EANS Winter meeting, Minimally Invasive Neurosurgery, Budapest, Hungary, February 27-29 (2004)

3- Etus V, Anık I, Kenan Koç ( Koc K ), Ceylan S. The role of basal arachnoidal membranes in the failure of endoscopic third ventriculostomy. EANS Winter meeting, Minimally Invasive Neurosurgery, Budapest, Hungary, February 27-29 (2004)

4- Anık I, Anık Y, Etus V, Koc K, Ceylan S.Endoscopic third ventriculostomy in treating normal pressure hydrocephalus. 1st International Levantine Forum “Advances in Neurological Surgery”, Bari, Italy. Abstract CD, (2004)

5- Etus V, Anık I, Koc K, Ceylan S. Factors affecting the success of endoscopic third ventriculostomy.Experience in 102 patients. Third world conference of the international study group on neuroendoscopy(ISGNE),Marburg,Germany 15-18 June.Childs Nervous System,21,497(2005)

6- Anık I, Etus V, Koc K, Ceylan S. Neuroendoscopic approach to intracranial cysts. Third world conference of the international study group on neuroendoscopy(ISGNE), Marburg,Germany 15-18 June.Childs Nervous System,21,500(2005)

7- Koc K, Anik I, Cabuk B, Ceylan S. Endoscopic Pituitary Surgery:an early and late experiences. Third world conference of the international study group on neuroendoscopy (ISGNE), Marburg, Germany 15-18 June.Childs Nervous System,21,500(2005)

8-Ceylan S, Koc K, Anık I, Cabuk B. Experiences with the expanded and extended endoscopic endonasal approach to the cavernous sinus and clivus. Fourth world conference of the international study group on neuroendoscopy (ISGNE),9-12 May , Versailles-Paris, France (2007)

9- Ceylan S, Koc K. Anık I. Extended endoscopic transphenoidal surgery for tuberculum sellae meningiomas. 5th World Congress Of Neuroendoscopy Athens, Greece.31 May, 3 june (2009)

10- Koc K, Anik I, Ceylan S. Closure methods for extended endoscopic transphenoidal approaches. 5th World Congress Of Neuroendoscopy Athens, Greece.31 May, 3 june (2009)

11-Koc K, Anik I, Ceylan S. Closure methods for extended endoscopic transphenoidal approaches. 5. Congress of the International Federation of Neuroendoscopy. 31 may-3 june 2009,Athens

12-Ceylan S, Koc K, Anik I. Extended endoscopic transphenoidal surgery for tuberculum sellae meningiomas. 5. Congress of the International Federation of Neuroendoscopy. 31 may-3 june 2009,Athens

13-Anik I, Kenan Koç ( Koc K ), Ceylan S. Evaluating the remission rates of purely endoscopic endonasal transphenoidal approach in PRL, GH and ACTH secreting pituitary adenomas: Own experiences. XIV World Congress of Neurological Surgery. 30 Aug-4 Sept 2009,Boston

14-Ceylan S, Koc K, Anik I. Extended Endoscopic Approaches for tuberculum sella meningiomas and other midline skull base lesions. XIV World Congress of Neurological Surgery. 30 Aug-4 Sept 2009,Boston

15-Anik I, Koc K, Ceylan S. Endoscopic endonasal transphenoidal approach for pituitary adenomas invading the cavernous sinus XIV World Congress of Neurological Surgery. 30 Aug-4 Sept 2009,Boston

16-AnikI,Ceylan S,Koc K,Etus V,Anik Y,Genc H.Endoscopic third ventriculostomy in adult hydrocephalus:evaluation of third ventricle floor and arachnoid membranes. 14. European congress of Neurosurgery 9-14 October 2011,Rome

17-Ceylan S,Koc K ,Anik I. Surgical limitations and nuances in extended endoscopic transphenoidal approaches: clinical and anatomical study.14. European congress of Neurosurgery 9-14 October 2011,Rome

18- Anik I, Cabuk B, Koc K,Ceylan S.Infrachiasmatic corridor;extended endoscopic transphenoidal approach. XV World Congress of Neurological Surgery september8-13.2013 Korea

19- Cabuk B ,Anik I , Koc K, Ceylan S.Clinical Outcome of endoscopic endonasal transphenoidal approach for pituitary adenomas invading the cavernous sinus:Our experience with 115 cases. XV World Congress of Neurological Surgery september8-13.2013 Korea

20- Anik I, Anik Y, Cabuk B, Koc K, Altıntas O,Ceylan. Evaulation of early and late visual recovery in pituitary macroadenomas after endoscopic endonasal tranphenoidal  surgery: quantitative assessment with diffusion tensor imaging(DTI). XV World Congress of Neurological Surgery september8-13.2013 Korea

21-Anik I, Genc H, Cabuk B, Celakil U, Koc K ,Ceylan S .Evaluation of remission rates in 173 patients with growth hormone-secreting adenomas comparing the 2000  consensus criteria. 65. Annual meeting of the German Society of Neurosurgery(DGNC), 1. joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society,May11-14,2014,Dresden,Germany

22- Cabuk B, Anik I, Kenan Koç ( Koc K ) ,Ceylan S. The endoscopic surgical treatment for pituitary apoplexy: A retrospective analysis..65. Annual meeting of the German Society of Neurosurgery(DGNC), 1. joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society,May11-14,2014,Dresden,Germany

23- Ceylan S, Cabuk B, Uye B, Anik I, Koc K . Endoscopic transphenoidal approach for pituitary adenomas invading the cavernous sinus: our experience with 128 cases.65. Annual meeting of the German Society of Neurosurgery(DGNC), 1. joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society,May11-14,2014,Dresden,Germany

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.