LOMBER DİSK HASTALIĞI  (BEL FITIĞI)

Omurlar arasındaki disk dokusunun hasarlanması,  bozulması  ve yer değiştirmesi  sonrası sinir dokusuna bası oluşumuyla  ortaya çıkan bir hastalıktır.  Bel fıtığı hastalığında yer değiştiren dşik dokusunun damarsal beslenmesi yoktur. Bu yüzden rejenerasyon  ile iyileşmesi sınırlıdır.   Travmalar,  kullanıma bağlı mikrotravmalar  kötü postur hastalık gelişiminde önemlidir.
Lomber   olarak adlandırılan bel bölgesinde 5 adet omur ve aralarında disk dokusu  vardır. Disk dokusu iki farklı dokudan oluşur. Dış bölümde farklı yük ve kuvvetlere direnç sağlayan sert  fibrotik lamel şeklinde dizili anulus fibrozis, iç bölümde   yoğun sıvı içerikli   amortisör görevi  olan nükleus pulpozustur.  Yaş ile beraber sıvı içeriğinde azalma, tekrarlayan travmalarla anulus lamel yapısındaki yırtılması sonucu nükleus yapısının sinir dokularına teması ve basısı semptomlara yol açar. Dejenerasyon süreçleri  bazende  bozulmuş olan yapıların  kireçlenmesi ile  bel omurlarında darlığa yol açabilir.
Bozulmuş olan disk  dokusunun çevre dokularda irritasyonu ve sinir köküne bası  hasta    yakınmalarına  yol açar. İleri derecede dejenerasyon olduğunda omurlar instabil hale geldiğinde aşırı harekete bağlı a ağrılar ortaya çıkabilir. Ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük gibi şikayetler  olabildiği gibi sadece bel ağrısı yakınması ile hasta hekime başvurabilir.
Tanı: MR tanıda standart olarak kullanılsada gerekli olgularda direk bel grafisi, tomografi ve EMG gibi elektrofizyolojik tanı yöntemleri  kullanılmaktadır.
Tedavi: Pek çok hasta cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilir.  İlaç  ve  istirhat ile  fizik tedavi yöntemleri  hasta semptomlarının kontrol altına alınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Cerrahi:  Yaygın olarak seçilen yöntem,  bozuk olan diskin çıkarılarak sinir dokusunun rahatlatılması  yani dekompresyon ameliyatıdır. Eğer instabilite varsa ve buna bağlı bel ağrısı semptomları ön plandaysa  ve omurilik kanal darlığı eşlik ediyorsa  vidalama denilen  stabilizasyon ameliyatlarıda yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.