beyin endoskopik ameliyat

Haziran 17, 2020

Endoskopik Beyin Tümörü Ameliyatı

Mayıs 14, 2018
optik dekomp

Psödotümör Serebri

PSEUDOTUMOR SEREBRİ- İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON Psodotümor serebri (İdiopatik  intrakranyal  hipertansiyon) sıklıkla  obez orta yaş kadınlarda  görülen, Kafa içinde kitle yada kanama  olmaksızın kafa içi basınç artışına bağlı  başağrısı ve  görme azlığına yol açan  bir sendromdur. Tedavi altta yatan medikal durum tedavisi ve diüretik (asetazolamid) ile başlanır.  Bu tedavi yeterli olmadığında   lumboperitoneal shunt ve optik dekompresyon  yaklaşımlarını yaygın olarak  kulanılmaktadır. Son dönemde  yeni bir yaklaşım olarak,   endoskopik transfenoidal-transetmoidal yolla  optik sinir dekompresyonu  özelikle  görme azlığı olan olgularda minimal invaziv […]
Mayıs 14, 2018
endosko kafa tab

Endoskopik Kafa Tabanı Tümör Cerrahisi

Burun içinden endoskop ile hipofiz ameliyat tekniği  yaygınlaştıkça, özelikle ön kafa tabanındaki lezyonlar için endoskopik kafa tabanı cerrahisi daha fazla tercih edilmektedir. İlk kez 1992 de tanımlanan endoskopik  hipofiz ameliyatı, 1995 sonrası önce USA sonra  başta İtalya  olmak üzere pek çok yerde yaygınlaşmıştır.   Genel beyin cerrahisi yaklaşımından farklı olarak  bu yaklaşımlarda küçük kemik açılımı ve yeni giriş yolları tanımlanmıştır. Örneğin Beyin ön bölümü için burun içinden girilerek kafa tabanına alt bölümden direk yaklaşım yapılmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımlarda normal beyin […]