spinal tümör ameliyatı

Mayıs 14, 2018
spinal tm instr 2

Omurilik ve Omurga Tümörleri

SPİNAL TÜMÖRLER Spinal tümörleri omurilik veya omurga kemiklerinden orijin alarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu grupta tümörler; Omurilik, Omurilik zarları ve sinirlerden çıkabileceği gibi omuriliği koruyan kemik yapıdanda orijin alabilir. Eğer tümör orijin olarak vertebra kemiğinde ise o zaman omurga veya vertebra tümörü denilmektedir. Spinal tümörler orijin genellikle iki grupa sınıflandırılmaktadırlar: İntradural İntramedullar: omurilik içinde kendi hücrelerinden gelişmiş olan başlıca gliomlar, astrositomlar, epandimoma, hemajioblastoma vb. İntradural Ekstrameduller: Tümörler omuriliği veya sinir köklerini saran zardan duradan köken alan tümörler olarak bilinmektedir. Bu tümörler […]