Kavernom   (Kavernöz malformasyonlar) içi kan dolu, kistik, lobüle, sinusoidal  vasküler    lezyonlardır.  Toplumdaki sıklığı % 1 in altındadır. Çoğu zaman  insidental olarak bulunsada, kanama, başağrısı  ve nöbet ile   bulgu verebilirler.   Yıllık kanama riski yaklaşık  %0.5  bildirilmiştir. Ailesel olanları  çoklu olma eğilimindedir.    Anjiografik olarak bulgu vermezler. Bazen diğer  malformasyonlara eşlik ederler.

Lezyonlar çoğunlukla  supratentorial alanda yerleşir. Kavernoma kanaması  sızdırma şeklinde  sınırlı bir kanama olarak görülür. Bu kanamalar zaman içinde nöbet tablosunun ortaya çıkmasına yol açabilir.

Tanı için MR tetkikinde özel bulguları mevcuttur. Genellikle tanı için yeterlidir.

Tedavi: Hastanın bulguları, lezyonun yerleşimine, hastanın yaşına   göre karar verilir.

Tekrarlayan kanamalara yol açan, büyüyen,  dirençli nöbetlere yola açan  kavernomlar tedavi edilmelidir.  Lezyonun cerrahisinde tamamı çıkarıldıktan sonra etraftaki kanamaya bağlı değişim göstermiş olan  parankim dokusunun eksize edilmesi nöbet kontrolunde önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.