Yüz bölgesinden başlayarak beyne kadar ilerleyen trigeminal sinir dokusu mevcuttur. Trigeminal sinir dokusunu etkileyen kronik ağrıya trigeminal nevralji denir. Aniden ortaya çıkan ağrı genellikle 10 saniye ile iki dakika arasında sürmektedir.

Ağrı tarifi elektrik çarpması ya da bıçak saplanması olarak tanımlanır. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha yüksektir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak görülme sıklığı artar ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha sık görülür. Ağrı hafif şiddetle başlar ve zaman içerisinde artış gösterebilir. Aniden ortaya çıkan şiddetli ağrılar hastaları intihara sürükleyebileceğinden halk arasında delirten hastalık olarak anılır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık, trigeminal sinir ucunda oluşan anomaliler olduğu düşünülmektedir.

Trigeminal Nevraljide Tanı Koyma

Hastalığın tanısını koymak için hastanın şikayetlerini tarif etmesi çok önemlidir. Ağrının tanımı, şekli, süresi ve sıklığı tanı koymak için dikkat edilmesi gereken noktalardır. Ağrının tanımı ile birlikte fizyolojik ve nörolojik muayene yapılır. Kesin ve doğru tanıyı koyabilmek için ayrıntılı beyinin Manyetik rezonans görüntülemesi istenmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme sonucunda bası olan damarlar ayrıntılı bir şekilde görülebildiği için önemli bir tetkiktir. Trigeminal nevralji, Anevrizma ve MS hastalığı hastalıkların bir belirtisi olabileceği için detaylı manyetik rezonans görüntüleme taraması hayati önem taşımaktadır.

Trigeminal Nevralji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalığın tedavisine başlamadan önce hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve hastalığın derecesine bakılır. Tedavi için uygulanan yöntemler ilaç tedavisi, Radyofrekans yöntemi, sinir liflerinin yakılması ve Mikrovasküler dekompresyon yöntemleridir.

İlaç Tedavisi: Tedavinin ilk basamağı ağrıların azaltılmasıdır. İlaç tedavisinde ağrıların şiddetine göre ilacın dozu artırılır. İlaç tedavisinin olumlu sonuç vermesi için hastanın tedaviye birebir uyması zorunludur. Aksi halde tedaviden sonuç alınamaz.

Radyofrekans Termokoagülasyon Tedavisi: Ağrıya neden olan hasar görmüş sinirlere radyofrekans yöntemi ile sinirlere gliserol verilir. Enjekte edilen gliserol sinir iletisini engellediği için ağrılar hissedilmez.

Sinir Liflerinin Yakılması: Sinir dokusunda mesajları ileten lifler bulunmaktadır. Ağrı ileten liflerin yakılması durumunda kişi ağrıyı hissetmez ve hastalığın semptomları durdurulmuş olur.

Mikrovasküler Dekompresyon: Hastalığın ilerlemesinde ve diğer tedavi yöntemlerinin sonuç vermemesinde kullanılan bir yöntemdir. Cerrahi müdahale ile beyin sapında yer alan sinir basıları ortadan kaldırılır.

One thought on “Trigeminal Nevralji Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.