Psödotümör Serebri

Mayıs 14, 2018
optik dekomp

Psödotümör Serebri

PSEUDOTUMOR SEREBRİ- İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON Psodotümor serebri (İdiopatik  intrakranyal  hipertansiyon) sıklıkla  obez orta yaş kadınlarda  görülen, Kafa içinde kitle yada kanama  olmaksızın kafa içi basınç artışına bağlı  başağrısı ve  görme azlığına yol açan  bir sendromdur. Tedavi altta yatan medikal durum tedavisi ve diüretik (asetazolamid) ile başlanır.  Bu tedavi yeterli olmadığında   lumboperitoneal shunt ve optik dekompresyon  yaklaşımlarını yaygın olarak  kulanılmaktadır. Son dönemde  yeni bir yaklaşım olarak,   endoskopik transfenoidal-transetmoidal yolla  optik sinir dekompresyonu  özelikle  görme azlığı olan olgularda minimal invaziv […]