Beyin arteriyovenöz malformasyonu (AVM), beyindeki arterler ve venler  arasındaki doğal kapiller yapının bulunmadığı  vasküler patolojidir. Arteriyovenöz bir malformasyon vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilir. Beyin AVM’leri nadirdir ve popülasyonun yüzde 1’inden daha azını etkiler.

 Çoğu  hastada doğumda mevcut olsada ,  bazen hayatın ilerleyen dönemlerinde oluşabilirler. Bunlar nadiren aileler arasında genetik olarak geçmektedir.

Beyin AVM’si olan bazı kişilerde baş ağrısı veya nöbet gibi belirti ve semptomlar görülür. AVM’ler genellikle başka bir sağlık sorunu için beyin taramasından sonra veya kan damarlarının yırtılmasından ve beyinde kanamaya (kanama) neden olduktan sonra bulunur.

Teşhis edildiğinde, beyin AVM’si gelişebilecek  beyin hasarı veya inme gibi komplikasyonları önlemek için dikkatli bir biçimde incelenmelidir.

Belirtiler
AVM rüptüre olana kadar hiçbir belirti veya semptomlara neden olmayabilir veya beyinde kanamaya  neden olabilir. Tüm beyin AVM’lerinin yaklaşık yarısında, kanama ilk işarettir.

 AVM ile ilgili kanama dışında belirti ve semptomlar:.

Nöbetler
Başın bir bölgesinde baş ağrısı veya ağrı
Vücudun bir kısmında kas güçsüzlüğü veya uyuşma
Bazı insanlar, AVM’nin konumuna bağlı olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere daha ciddi nörolojik belirti ve semptomlar yaşayabilir:

Şiddetli başağrısı
Zayıflık, uyuşma veya felç
Görme kaybı
Konuşma güçlüğü

Semptomlar herhangi bir yaşta başlayabilir, ancak genellikle 10 ila 40 yaşları arasında ortaya çıkabilir. Beyin AVM’leri zamanla beyin dokusuna zarar verebilir. Etkiler yavaşça gelişir ve genellikle erken yetişkinlikte semptomlara neden olur.

Ancak orta yaşlara ulaştığınızda, beyin AVM’leri sabit kalma eğilimindedir ve semptomlara neden olma olasılığı daha düşüktür.

Bazı gebe kadınlar kan hacmindeki ve kan basıncındaki değişiklikler  semptomları kötüleştirebilir.

Kesin Tanı için adijital anjio önemlidir.

Tedavi:

Takip, Cerrahi, Radyocerrahi, Embolizasyon seçenekleri mevcuttur.

Hasta yaşı, Lezyon yerleşim alanı, cinsiyet, beraber eşlik eden diğer patolojiler, kanama, nöbet gibi  parametrelerle tedavi planlaması yapılmalıdır.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.