Beyin Anevrizması

Beyin damar anevrizmaları, Beyinde yer alan damarlar üzerindeki balonlaşmadır. Birçok etken in yol açtığı farklı özelikte anevrizmalar mevcuttur. Üç katlı Damarın duvarından, ortadaki Tunica media tabakasındaki adele zayıflığı veya defekti anevrizma oluşum sürecini tetikleyen önemli faktörlerdendir. Sakkuler anevrizmalar özelikle damarların dallanma bölümlerinde sıktır.

Anevrizma sıklığı radyolojik çalışma ve kadavra çalışmalarındaki oran; 1-5 % dir. Anevrizmal beyin kanamalarının önemli bir kısmını oluşturduğu spontan subaraknoid beyin kanamalarının oranı 100.000 de 15 dir. Bu kanamaların % 70 den fazlasında hastalar tetkik edildiğinde Beyin Damar anevrizması saptanır.

Anevrizmalar ;kanamaya yol açamadan tetkikler sırasında insidental olarak saptanabildiği gibi, bulunduğu yer ile ilgili bası semptamları ile de tanınabilirler. Ancak Subaraknoid kanama ortaya çıktığında hasta yaşamında ciddi ve kalıcı sorunlar hatta ölüme yol açan bir klinik tabloya dönüşür.

Anevrizmal subaraknoid kanamada; Kuvvetli baş ağrısı, ensede sertlik kanamanın her zamanki ilk bulgularındandır. Ani başalayan , şiddetli ağrı önemli bir semptomdur. Hafif kanamalarda hastanın bilinç durumu etkilenmeyebileceği gibi hızlı bilinç kaybı ve koma hali olabilir.

Tanı muayene bulguları ve tetkikler ile gerekirse girişim ile konulur. Bazı olgularda başka bir nedenle Beyin görüntülemesi yapılırken insidental anevrizma saptanabilir.Kanama ortaya çıkmadan noninvaziv yöntemlerle beyin damarları incelenerek anevrizma varlığı gösterilebilir. Kanama şüphesinde acil şartlarda elde edilecek BT tetkiki ve tanı şüphesi devam eden olgularda Lomber ponksiyon ile tanı kesinleştirilir. Kanamanın nedeni olarak Anevrizma düşünüldükten sonra Bilgisayarlı tomografi angiografi yada Digital angiografi ile anevrizmalar ayrıntılanrırlır. Son iki yöntem ile tanı kesinleştirilir.

Angiografik tetkikler sonucu ortaya çıkan kanamamış semptomatik olmayan yani rastgele tanı konulmuş anevrizmalarda ; hasta semptomları , yaş, anevrizmanın şekli, yerleşim alanı, hastanın kişisel medikal durumu gözönünde tutularak , uygulanacak tedavinin( mikrocerrahi- Endovasküler) öngörülen sonuçlarıyla hastalığın doğal seyir karşılaştırması ile tedavi planlaması yapılır. Günlük acil bir durum değildir. Her Hasta kişiye özel ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir . Pek çok anevrizma için kabul edilen yıllık kanama oranı % 1-4 aralığındadır. Bundan dolayı planlanan tedavideki ölüm ve komplikasyon oranları kabul edilebilecek sınırlarda olmalıdır.

Kanamış anevrizma olguları; hızlı değerlendirilmesi gereken, Nöroşiruruji pratiğinde önemli bir hastalıktır. Kanama ortaya çıktıktan sonra nörolojik ve medikal komplikasyonlar ağrıdır. Hastalar hızla değerlendirilip , hızla tedavi süreçleri planlanmalıdır. Anevrizmal Subaraknoid kanama ortaya çıktığında tedavi planlamasında iki ayak vardır. İlki beyini korumak ve destek olmak , ikincisi kanamaya yol açan patolojiyi tedavi etmek. İyi klinik durumdaki hastalarda tedavi anevrizmanın kapatılmasında odaklanırken, İyi olmayan klinik durumda beyin destekleyici tedaviler daha önemlidir.

Tedavi

Beyin Anevrizmalarında Mikrocerrahi, Endovasküler ve takip seçenekleri mevcuttur. Anevrizma tedavi planlamasında yerleştiği alan, anevrizmanın şekil ve konfigurasyonu önemli parametrelerdendir. Birçok anevrizma için mikro cerrahi uygun olsada bazı anevrizmalar için endovasküler yol etkili bir tedavi yöntemidir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.