Beyin anevrizma ameliyatı

Şubat 16, 2020

Beyin Anevrizması Ameliyatı Sonrası

Beyin anevriması; beyinde bulunan atardamar duvarlarının zayıflaması sonucu oluşan balonlaşma ile ortaya çıkmaktadır.Balonlaşan yapı normal damara göre oldukça dayanaksızdır.Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olarak olabileceği gibi yüksek tansiyon,damar sertliği gibi  gelişen  dinamik süreç nedeniyle de ortaya çıkmaktadır. Beyin Anevrizma Tipleri Nelerdir Sakküler (kese biçimli) anevrizmalar : En sık görülen anevrizma tipi beynin tabanında büyük damarların çatallanma bölgelerinde oluşmaktadır. Fuziform (iğ biçimli) anevrizmalar: Bu anevrizma damarın uzunca bir bölümünü içeren iğ şeklinde bir genişleme olarak görülür Mikotik (iltihap sonucu gelişen) […]
Kasım 19, 2019

Beyin anevrizması nedir nasıl tedavi edilir ?

  Anevrizma Nedir ? Beyin anevrizması ,zayıflayan kan damarlarının duvarlarında baloncuk şeklinde genişlemeler oluşmasına denilmektedir.Damar zayıfladığı için yırtılma riski oluşmaktadır.Oluşan anevrizmaların kanayıp kanamayacağı tam olarak önceden bilinmemektedir. Anevrizma belirtileri nelerdir ?   Kanama Ortaya çıktığında Şiddetli baş ağrısı Mide bulantısı ve kusma Bilinç kaybı   Beyin Anevrizması neden oluşur ? İleri yaşlarda olan kadınlarda sıklıkla ortaya çıkmaktadır.Anevrizma neden ortaya çıkar sorusunun çok fazla nedeni olabilmektedir. Damar sertliği Damar iltihaplanması Kaza sonucu oluşan travmalar ve kafaya darbe alınması Zararlı maddelerin kullanılması […]
Haziran 13, 2019

Beyin Anevrizması Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Anevrizma Nedir, Belirtileri ve Tedavisi  Otopsi ve radyolojik çalışmalarda %1-5  sıklıkta saptanmıştır. Beyinde yer alan atar damarların orta tabakasındaki defekt ve zayıflık, damar duvarındaki basınç stresi ile beraber duvarda bir balonlaşmaya yol açar.  En korkulan  bulgu, bu alandan kanama ile beraber hastanın  ciddi bir ölüm ve sakatlıkla karşı karşıya kalmasıdır. Beyin Anevrizması Kendisini Nasıl Belli Eder?  Anevrizmalar insidental olarak bulunabileceği gibi bazen bası bulgularıyla tanınabilir. Kanama ortaya çıktığında hastaların yaklaşık  %18 lik bölümü  tıbbi yardım alamadan ani ölüm ile […]
Mayıs 18, 2018
3 1

Serebral Anevrizmalar

Beyin Anevrizması Beyin damar anevrizmaları, Beyinde yer alan damarlar üzerindeki balonlaşmadır. Birçok etken in yol açtığı farklı özelikte anevrizmalar mevcuttur. Üç katlı Damarın duvarından, ortadaki Tunica media tabakasındaki adele zayıflığı veya defekti anevrizma oluşum sürecini tetikleyen önemli faktörlerdendir. Sakkuler anevrizmalar özelikle damarların dallanma bölümlerinde sıktır. Anevrizma sıklığı radyolojik çalışma ve kadavra çalışmalarındaki oran; 1-5 % dir. Anevrizmal beyin kanamalarının önemli bir kısmını oluşturduğu spontan subaraknoid beyin kanamalarının oranı 100.000 de 15 dir. Bu kanamaların % 70 den fazlasında hastalar tetkik […]