Chiari malformasyonu normal beyincik  Tonsil dokusunun boyun omurga kanalına sarkması sonucu ortaya çıkar. Kafatası arka kısım hacminin doğumsal olarak çok küçük olması, beyincik dokusunun aşağı doğru itilmesi ile sonuçlanabilir.

Asemptomatik hastalarda sadece takip yeterlidir.    Başağrısı şikayeti için  ilaç tedavisi uygulanır. Amaç  özelikle hastanın ağrısını azaltmaktır.  İlaç tedavisi hastanın günlük yaşam konforunu artırmaya yönelik uygulanır.   Semptomatik hastalarda hastalığın belirtilerini yok etmek için cerrahi müdahale yapılır. Cerrahi müdahale  kararı ; radyolojik görüntü,hastanın yaşı ve klinik tablosuna göre belirlenir. .

Chiari Malformasyonu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat öncesinde uygulanan tüm tetkikler sonucunda operasyon yöntemine karar verilir.

Genel anestezi altında uygulanır.

Ameliyatta farklı teknikler olsada, genellikle ense kemiği kaldırılır ve sıkışan beyincik etrafında beyin zarı açılarak duraplasti yöntemi ile beyinciğe daha fazla yer açılır. Buna ek olarak ince araknoid zarlar kesilip açılarak beyin omurilik sıvısının rahat dolaşması sağlanır. Bu ameliyat tekniği genellikle hastaların şikayetlerinin büyük kısmını geçirir. İleri derece beyincik sarkması hastalarında bazen basıya yol açan  beyincik tonsillerinin çıkarılma işlemi de yapılır. Ayrıca beyinde aşırı su birikmesi ve omurilikte sıvı birikmesi gibi durumlar varsa  shunt gibi ek tedaviler gerekebilir.

Beyincik Sarkması Ameliyatı Sonrası

Ameliyattan sonra kontrol, MR ve cine MR  tetkikleri ile cerrahi etkinliği değerlendirmek önem taşır.  MR da sadece sarkmanın düzeldiğini görmek  ve bası olmadığını görmek yeterli değildir. Ayrıca sıvı dolaşımının normalleşmesini görmek önemlidir. Ameliyat öncesi  syrinx kavitesi varsa   gerileme beklenir.  Cine Mr çalışmaları ile  beyin omurilik sıvı dolaşımı  değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası Cine Mr çalışmaları   iyileşme süreci hakkında bilgi  verir.  Hastalar ameliyattan sonra yaklaşık 10’uncu günden itibaren günlük yaşamlarına dönebilirler.

Yakınmaları uzun süreli ve şiddetli olan hastalara yapılan ameliyat, hastaların daha kötüye gidişini engeller. Chiari dışında  kafa tabanında platibasi gibi ek anomaliler varsa hastalar için birden fazla farklı ameliyatlar gerekli olabilir. Omurilik kanalında ileri derecede genişleme olan gecikmiş  ve   ağır yakınmaları olan hastaların ameliyat sonuçları ise  her zaman iyi değildir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.